KTHINHCHUONGIII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KTHINHCHUONGIII, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: . . . . . . . . . . BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp : 9A MÔN : HÌNH HỌC
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

Trắc nghiệm khách quan (3đ)
Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .
Cho hình vẽ bên, biết MN là đường kính của đường tròn . Góc là :
a. 200 b. 300 c. 350 d. 400
2. Tứ giác ABCD nội tiếp đường trón có Vậy số đo góc là :
a. 600 b. 900 c. 1200 d. Đáp số khác
3. Hình tròn có diện tích 12, 56 cm2. Vậy chu vi đường trón là :
a. 25,15 cm b. 12,56 cm c. 6,28 cm d. 3,14 cm
4. Diện tích hình quạt tròn 1200 của đường tròn có bán kính R = 3 là :
a. b. 2 c. 3 d. 4
5. Hai bàn kính OA, OB của đường tròn tạo thành góc ở tâm là 800. Số đo của cung nhỏ AB là:
a. 800 b. 1600 c. 2800 d. Đáp số khác
6. Hình nào sau đây không nội tiếp được đường tròn :
a. Hình vuông b. Hình chữ nhật c. Hình thoi có một góc nhọn d. Hình thang cân
B. Trắc nghiệm tự luận (7đ).
Câu 1. (2đ) Bánh xe đạp bơm căng có đường kính là 0,73 mét.
Khi bánh xe quay được 1000 vòng thì xe đi được bao nhiêu mét ?
Để xe đi được 4000mét thì bánh xe phải quay bao nhiêu vòng ?
Câu 2. (2đ) Cho đường tròn (O) có chu vi là 50,24 cm.
Tính bán kính của đường tròn (O)
Tam giác OAB đều, với AB là dây của đường tròn. Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây AB với cung nhỏ AB.
Câu 3. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O;R) Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H.
Chứng minh : Tứ giác BFEC nội tiếp
Hai đường thẳng BE, CF cắt (O) lần lượt tại P và Q. Chứng minh
Chứng minh EF PQ
Chứng minh OA EF .

Hỏi và đáp