KThinh 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KThinh 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………………….
Lớp 7……
KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 – CHƯƠNG III
Đề số 1
I/TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm).
Điều tra số giấy vụn của các lớp ở một trường THCS được ghi lại bảng sau
(đơn vị tính là kilogam):

30
35
37
30
35
35

37
32
37
35
30
32

Dựa vào bảng trên hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Bảng trên được gọi là:
A. Bảng “tần số”. B. Bảng “phân phối thực nghiệm”.
C. Bảng thống kê số liệu ban đầu. D. Bảng dấu hiệu.
Câu 2: Đơn vị điều tra ở đây là:
A. 12 B. Trường THCS.
C. Học sinh của một trường THCS. D. Một lớp học của trường THCS.
Câu 3: Các giá trị khác nhau là:
A. 4 B. 30; 32; 35; 37
C. 12 D. 0; 2; 5; 7
Câu 4: Số đơn vị điều tra là:
A. 4 B. 12 C. 30 D. 37
Câu 5: Giá trị 37 có “tần số” là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 6: Giá trị 33 có “tần số” là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1 (5điểm)
Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:
10
13
15
10
13
15
17
17
15
13

15
17
15
17
10
17
17
15
13
15

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Lập bảng “tần số”.
c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d/ Dựa vào bảng tần số, hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2 (2điểm)
Biết trung bình cộng của bảy số bằng 17. Nếu thêm số thứ tám thì trung bình cộng của tám số bằng 19. Tìm số thứ tám.
(Phần tự luận làm vào giấy kiểm tra)

HƯỚNG DẪN CHẤM – Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Mỗi câu 0,5 đ
1
2
3
4
5
6

C
D
B
B
A
D

II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1 (5điểm)
Câu
Đáp án
Số điểm

a/
Dấu hiệu ở đây là thời gian làm một bài toán của mỗi học sinh
0,5 điểm

b/

Bảng “tần số”
Giá trị (x)
10
13
15
17

Tần số (n)
3
4
7
6
N = 20

1,5 điểm

c/
Tính số trung bình cộng
==14,45
M0 = 15
1,5 điểm

d/
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng:

1,5 điểm

Bài 2 (2điểm) Gọi số thứ tám là x (0,5điểm)
Tổng của tám số đó là: 17 . 7 + x = 119 + x (0,5điểm)
Trung bình cộng của tám số bằng 19, ta có : (0,5điểm)
Giải ra ta được x = 33 (0,5điểm)

Họ và tên: …………………………….
Lớp 7……
KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 – CHƯƠNG III
Đề số 2
I/TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Điểm thi môn Anh văn của một nhóm học được cho bởi bảng sau:
8
7
9
7
10
4
6
9
4
6

8
7
9
8
8
5
10
7
9
9

Dựa vào bảng trên hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là:
A. 20 B. 10 C. 7 D. 15

Câu 2: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.