KTDsC4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KTDsC4, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điểm:
Lời phê của thầy giáo:

ĐỂ A:
Bài 1:(1 điểm) Cho phương trình 2011×2 -2012x + 1 = 0
a) Xác định hệ số a, b, c của phương trình trên rồi giải phương trình.
Bài 2: (5 điểm)Cho Phương trình : x2 + 2x – 7 = 0
Không giải phương trình hãy xác định số nghiệm của phương trình.
Không giải phương trình tính :
x1 + x2 ; x1.x2 ; + ; + ; +
Bài 3: (3 điểm) Cho phương trình: x2 – 2(m-1)x – 8m -9 = 0 (với m là tham số)
a) Giải phương trình khi m = 2
b) Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị m.
c) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm độc lập với m
Bài 4: (1điểm ) Tìm 2 số biết tổng bằng 1- và tích là –
BÀI LÀM

Điểm:
Lời phê của thầy giáo:

ĐỂ B:
Bài 1:(1 điểm) Cho phương trình x2 + 2012x + 2011 = 0
a) Xác định hệ số a, b, c của phương trình trên rồi giải phương trình.
Bài 2: (5 điểm)Cho Phương trình : x2 + 2x – 4 = 0
Không giải phương trình hãy xác định số nghiêm của phương trình.
Không giải phương trình tính :
x1 + x2 ; x1.x2 ; + ; + ; +
Bài 3: (3 điểm) Cho phương trình: x2 – 2(m-1)x – 8m -9 = 0 (với m là tham số)
a) Giải phương trình khi m = – 1
b) Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn luôn có nghiệm với mọi giá trị m.
c) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm độc lập với m
Bài 4: (1điểm ) Tìm 2 số biết tổng bằng – và tích là –
BÀI LÀM

Hỏi và đáp