KTDs9-Ch4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KTDs9-Ch4, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điểm:
Lời phê của thầy giáo:

ĐỂ SỐ 1:

Bài 1:(2 điểm) Cho phương trình 2012×2 -2011x – 1 = 0
a) Xác định hệ số a, b, c của phương trình trên
b)Không giải theo ∆. Tính nhẫm nghiệm của phương trình đó.
Bài 2: (3 điểm)Cho Parabol (P) y = -x2 và đường thẳng (d) có phương trình y = 5x + 4
a) Vẽ hai đồ thị hàm số (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng toạ độ.
b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị trên bằng phép tính.
Bài 3: (5 điểm) Cho phương trình: x2 – 2(m-1)x + m2 – 3m -1 = 0 (với m là tham số)
a) Giải phương trình khi m = 2
b)Tìm m để phương trình trên luôn có nghiệm.
c) Tính x12 + x22 theo m
BÀI LÀM

Điểm:
Lời phê của thầy giáo:

ĐỂ SỐ 2:

Bài 1:(2 điểm) Cho phương trình 2011×2 -2012x + 1 = 0
a) Xác định hệ số a, b, c của phương trình trên
b)Không giải theo ∆. Tính nhẫm nghiệm của phương trình đó.
Bài 2: (3 điểm)Cho Parabol (P) y = -x2 và đường thẳng (d) có phương trình y = 4x + 3
a) Vẽ hai đồ thị hàm số (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng toạ độ.
b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị trên bằng phép tính.
Bài 3: (5 điểm) Cho phương trình: x2 – 2(m + 1)x + m2 – 4m + 5 = 0 (với m là tham số)
a) Giải phương trình khi m = 1
b)Tìm m để phương trình trên luôn có nghiệm.
c) Tính x12 + x22 theo m
BÀI LÀM

Hỏi và đáp