KTDAISO8_CHUONGII_2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KTDAISO8_CHUONGII_2011-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS EA HU Thứ … ngày … tháng … năm 2011
LỚP : 8 KIỂM TRA CHƯƠNG III
Họ và tên : …………………………… Môn : TOÁN ( ĐẠI SỐ ) _ Tiết PPCT : 36
Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )

ĐIỂM
Lời nhận xét của giáo viên

ĐỀ RA
Bài 1: (6 điểm) Thực hiện phép tính:
a) b)
c) . d)
Bài 2: (4 điểm) Cho phân thức : P =
Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định
Rút gọn P
Tính giá trị của P khi x = 3
Tìm giá trị của nguyên của x để giá trị của P là một số nguyên
BÀI LÀM

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phân thức- TXĐ của phân thức. Tính chất cơ bản phân thức.( 2 tiết )
Nhận biết được một phân thức.
Hiểu và thực hiện được tính chất cơ bản của phân thức
Tìm được TXĐ của một phân thức.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

Phép công, trừ, nhân, chia phân thức. ( 5 tiết )

Thực hiện được các phép tính đơn giản
Phối hợp thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

4
6
60%

4
6
60%

Biến đổi biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.( 2 tiết )

Biết phối hợp thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia.
Tìm ĐKXĐ khi biến đổi biểu thức hữu tỉ, tìm giá trị của phân thức.
Tìm điều kiện để biểu thức có giá trị nguyên

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%
2
2
20%

Rút gọn phân thức(2 tiết)

Biết phân tích tử và mẫu để tìm nhân tử chung rồi rút gon phân thức

1
1
10%

1
1
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

7
9,0
80%

1
1,0
10%
8
10
100%

MA TRẬN

ĐÁP ÁN
Bài 1: (5 điểm) Thực hiện phép tính:

CÂU
THANG ĐIỂM

CÂU 1
a) =
= =
= = =
0,5

0,5

0,5

b)
=
=

0,5

0,5

0,5

c) .
=
=
=
=

0,5

0,5

d)
=
=

0,5

0,5

Câu 2
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định

Vậy và thì giá trị của phân thức được xác định

0,5
0,5

b) Rút gọn P
P = =
=

0,5

0,5

c)Tính giá trị của P khi x = 3
P(3) =

1

d) Tìm giá trị của nguyên của x để giá trị của P là một số nguyên
để giá trị của P là số nguyên thì x-1 là ước của 3
Ư(3) = -3 ; -1 ; 1 ; 3
Nên ta có :
x – 1 = -3 =>x = -2
x – 1 = -1 =>x = 0
x – 1 = 1 =>x = 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.