ktcl dau nam toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ktcl dau nam toan 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 2012-2013
MÔN: TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài 90 phút

Các mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TC

Thấp
Cao

Thực hiện phép tính
Đặt tinh , thực hiện phép tính
Tính chất của phép nhân và phép cộng

Phép cộng hợp lí

Số câu :

Số điểm:
Tỉ lệ : %
3

1,5
15%
2

1
10 %

1

0,5
5%
6

3
30%

Toán giải
Tính thời gian
Tính quãng đường

Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
1

0,5
5%
1

0,5
5%

2

1
10%

Tìm x

Tìm số hạng chưa biết, số bị trừ , số chia

Áp dụng t/c phân phối của phép nhân với phép cộng tìm x

Số câu :

Số điểm:
Tỉ lệ : %

3

1,5
15%

1

0,5
5%
4

2
20%

Tập hợp

Viết tập hợp theo đề bài
Tập hợp con

Số câu :

Số điểm:
Tỉ lệ : %

2

2
20%
1

1
10 %

3

3
30%

Ba điểm thẳng hàng

Hiểu khái niệm 3 điểm thẳng hàng

Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %

2

1
10%

2

1
10%

Tổng số câu

Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4

2
20%
10

6
60%

1

1
10%
2

1
10%
17

10
100%

        

ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC : 2013 – 2014
MÔN TOÁN – LỚP 6
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

( Đề này gồm 01 trang, học sinh làm bài trên giấy kiểm tra )
ĐỀ BÀI:

Bài 1: (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính các phép tính sau
34872+12468 ; b) 508,06 – 283,4 ; c) 45,76 3,2

Bài 2: ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí
a) 75 44+ 44 25 ; b) 12514285 ; c) 10+11+12+. . . + 19+20

Bài 3: (1 điểm)
Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ đến tỉnh B lúc 11h30 phút, ô tô đi với vân tốc 48km/h
Tính thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B
Tính quãng đường từ A đến B
Bài 4 : (2 điểm) Tìm x
x+1,5=3,2 ; b) 2x- 15= 25 ; c) 450: (x-19) =50 ; d) 7x+ 2x=18

Bài 5: (3 điểm)
Viết tập hợp A các số chẵn lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn16
Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 6 nhưng nhỏ hơn 16
Dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa tập hợp A và tập hợp B

Bài 6. (1điểm) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau
Điểm E nằm giữa hai điểm M và N ; điểm F không nằm giữa hai điểm M và N
(3 điểm M, N, F thẳng hàng)
Điểm C nằm giữa hai điểm A và B; điểm D nằm giữa hai điểm A và C

————- Hết ———

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN TOÁN 6 – NĂM HỌC 2013 – 2014

Bài 1
(1,5 điểm)

(Mỗi câu đúng 0,5 đ)

1,5đ

Bài 2
(1,5 điểm)
a) 75 44+ 44 25 =44(75+25)=44.100=4400

0,5đ

b) 12514285 = 125.8.2.5.14=1000.10.14=140000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.