ktCHUONGiii – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ktCHUONGiii, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Đức Lân
Họ và tên ……………………………….Lớp 8A

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG III ( Đại số – Bài số 4)

Điểm
Lời phê của giáo viên

I.NGHIỆM.(4 điểm)
Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau đây để điền vào bảng sau:
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2. Giá trị là nghiệm của phương trình?
A. – 2,5x = 10. B. – 2,5x = – 10; C. 3x – 8 = 0; D. 3x – 1 = x + 7.
Câu 3.Tập hợp nghiệm của phương trình là:
A. ; B. ; C.; D. .
Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. hoặc; B. ; C. . D. và ;
Câu 5: Cho phương trình 2x + k = x – 1 có nghiệm x = -2 khi đó giá trị của k bằng.
A. 1 B. -1 C . -7 D. 7
Câu 6: Giá trị của m để phương trình (x – 3)(x + 2) = 0 và phương trình (2x – 6)(2x + m) = 0 tương đương là: A. 4 B. -4 C. 2 D. -2
Câu 7. Hiệu số thứ nhất và số thứ hai bằng 18. Gọi x là số thứ nhất thì số thứ hai là:
A. 18 – x B. x – 18 C. x + 18 D. – x – 18
Câu 8.Số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp.Số học sinh cả lớp là x . Số học sinh giỏi là:
A.x B. C. D. 20x

ĐÁP ÁN
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN. (6 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thế nào là hai phương trình tương đương?
Hai phương trình sau có tương đương nhau hay không? Vì sao?
3x + 2 = 0 và 15x + 10 = 0
Bài 2: (2,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x) b)
Bài 3: (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.
Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và quay từ B về A với vận tốc 40km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian đi ít hơn thời gian về là 1giờ 30 phút.
BÀI LÀM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Nhơn phúc Ngày kiểm tra: / /2011
Họ và tên ……………………………………………………………………………….Lớp 8A1
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG II ( Đại số – Bài số 4)
Điểm
Lời phê của giáo viên

I.NGHIỆM.(5 điểm)
Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau đây để điền vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trả lời

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2. Giá trị là nghiệm của phương trình?
A. – 2,5x = -10. B. – 2,5x = 10; C. -3x + 8 = 0; D. 3x – 1 = x – 7.
Câu 3.Tập hợp nghiệm của phương trình là:
A. ; B. ; C.; D. .
Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. và ;; B. ; C. . D. và
Câu 5: Cho phương trình – 2x – k = – x + 1 có nghiệm x = -2 khi đó giá trị của k bằng.
A. 1 B. -1 C . -7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.