KTchuong1hinh9(T.Tuan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KTchuong1hinh9(T.Tuan), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I( 1 tiết)
Lớp: 9A Môn: hình học

Điểm
Lời phê của giáo viên
Ý kiến của phụ huynh

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau;
Câu 1: Trên hình 1, x bằng:
A. x = 1 B. x = 2 (Hình 1)
C. x = 3 D. x = 4
Câu 2: Trên hình 2, kết quả nào sau đây là đúng.
A. x = 9,6 và y = 5,4 B. x = 1,2 và y = 13,8 (Hình 2)
C. x = 10 và y = 5 D. x = 5,4 và y = 9,6

Câu 3: Trong hình 3, ta có sin ( = ?
A. B. C. D.
(Hình 3)
Câu 4: Trong hình 4, ta có: x = ?
A. 24 B. C. D. 6

Câu 5: Cũng ở hình 4, ta có: y = ?
A. 24 B. C. D. 6
(Hình 4)
Câu 6: Cho vuông tại A, hệ thức nào sai :
A. sin B = cos C B. sin2 B + cos2 B= 1
C. cos C = sin (90o – C) D. sin B = cos (90o – C)

II/ TỰ LUẬN:
Bài 1( 4 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6 cm, HC = 8 cm.
a) Tính độ dài HB, BC, AB, AC
b) Kẻ . Tính độ dài HD và diện tích tam giác CHD.
Bài 2(2 điểm): Tính x, y trong hình vẽ sau:

Bài 3(1 điểm): Cho vuông ở A . Kẻ phân giác AD của góc BAC. CMR:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.