KTchương II (ma trận-đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KTchương II (ma trận-đáp án), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 01/03/2018 Ngày dạy: 03/03/2018
Tiết: 46 KIỂM TRA 45 PHÚT
A. Mục tiêu
1. Kiến thức:
Kiểm tra mức độ nắm kiến thức cơ bản của chương II về: Tổng ba góc trong 1 tam giác, tính chất tam giác cân, các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác vuông, định lí Pytago
2. Kĩ năng:
Rèn kĩ năng chứng minh tam giác vuông bằng nhau, kĩ năng trình bày bài chứng minh hình. Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải BT
3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác rõ ràng, yêu thích môn học.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1 . Giáo viên: Đề kiểm tra và đáp án.
2 . Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
C. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Tự luận

Tam giác cân
Tính chất của tam giác cân, tính số đo góc

Số câu
Số điểm
3
1,5

1
1,5

4
3

Tam giác vuông, định lí Pytago và áp dụng

Số câu
Số điểm
2
1

1
1,5

1
1,5

4
4

Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Số câu
Số điểm
1
0,5

1
2
1
0,5
3
3

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3
30%
2
3
30%
3
4
40%
11
10
100%

TRƯỜNG THCS ĐẠI HÓA
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: HÌNH HỌC LỚP 7

NGÀY KIỂM TRA: 19/10/2017

Thời gian làm bài: 45 phút.

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Cho cân tại A có thì
A.
B.
C.

Câu 2: Cho cân tại A thì
A. AB=BC
B. AB = AC
C. AC=BC

Câu 3: Cho vuông cân tại A thì
A.
B.
C.

Câu 4: Cho vuông tại A thì
A.
B.
C.

Câu 5: Cho cân tại A, có AB=6cm; AC=8cm thì:
A. BC = 7cm
B. BC = 10cm
C. BC = 14cm

Câu 6: Cho thì
A. và AB=MQ
B. và AB=PQ
C. và AB=MP

II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1. (3 điểm)
Tính số đo góc x và độ dài cạnh y trong hình vẽ sau

Câu 2 ( 4 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A. Phân giác AM , AB = 5cm, BC = 6cm.
a. Chứng minh:
b. Chứng minh:
c. Tính AM
d. Qua B vẽ đường thẳng a vuông góc với AC cắt AM tại H. Chứng minh:

———– Hết ———-

ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm

Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

Đáp án
A
B
C
C
B
C

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

II. Phần tự luận

Câu
Đáp án
Điểm

1
vuông tại A nên
Ta có: (Tổng ba góc trong tam giác)

Vậy
1,5

Áp dụng định lí Pytago vào vuông tại A ta có:

Vậy
1,5

2
Vẽ hình, đặt tên, ghi gt, kl

GT
cân tại A, phân giác AM(

KL
a.
b.
c.
d. (a đi qua B) chứng minh:

0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.