KTChương II ĐS8 có MT ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KTChương II ĐS8 có MT ĐA, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết: 36 Kiểm tra chương II

Ngày soạn: 21/11/2010 Ngày kiểm tra: 04/12/2010

I. Mục tiêu:
– Giúp HS nắm vững các kiến thức đã học trong chương II, về cộng, trừ, nhân, chia phân thức, biến đổi biểu thức hữu tỷ và giá trị của phân thức.
– Giúp HS có kỹ năng tự đánh giá lại quá trình học tập của mình. Phát hiện ra Mọi điểm yếu từ đó có biện pháp khắc phục.
– Giúp HS có kỹ năng trình bày bài kiểm tra trên giấy
– HS có thái độ trung thực, nghiêm túc, cầu tiến bộ.
II. Ma trận đề:

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Số câu Đ

KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

Biến đổi biểu thức hữu tỷ( Rút gọn phân thức, các phép tính với phân thức)
Câu-Bài
Điểm

B1a , B2b

3

B1b

2

B1c

3
4

8

Điều kiện để phân thức xác định, giá trị của phân thức
Câu-Bài
Điểm

B2a

1

B2c

1

2

2

Tổng
Số Câu-Bài
3
2
1
6

Điểm
4
3
3
10

III. Đề và đáp án:

Kiểm tra chương II
Môn: Đại số lớp 8. Năm học: 2010 – 2011 Thời gian: 45’.
Họ và tên: …………………………………………………………… Lớp: …………………………………………..

Điểm
Nhận xét của giáo viên

Đề bài
Bài 1: (7 điểm) Thực hiện phép tính
a)
b)
c)
Bài 2: (3 điểm) Cho phân thức sau:
a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức trên xác định.
b) Rút gọn phân thức trên.
c) Tìm giá trị của phân thức trên tại x = và x =
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. đáp án – hướng dẫn chấm
Bài
Đáp án
Điểm

1a

1

1

1b

0,5

1

0,5

1c

1,5

1,5

2a
xác định khi

1

2b

1

2c
x = phân thức A xác định:
x = phân thức A không xác định

0,5

0,5

Học sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.