kt8iv – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kt8iv, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT – HKII NĂM HỌC :2009 – 2010
MÔN : ĐẠI SỐ 8 – ĐỀ SỐ 1 – 32

Trường THCS Tân
Lớp:………………
Tên :……………………………………………………
ĐIỂM TN
ĐIỂM TL
ĐIỂM TC

I .Trắc nghiệm :
1/ Hình sau nghiệm của bất phương trình nào ?

A. x 8 D. x 8
2/ Cho a +3 > b +3 . Khi đó :
A. a – 3b C. 3a > 3b D. a – 5 < b -5
3/ Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. x2 + 1 >0 B. 2x – 3 < 0 C. 0x + 5 0 D. (x –1)(x + 2 0
4/ Nghiệm của bất phương trình : – 3x +12 < 0 là :
A. x >4 B. x< – 4 C. x – 4
5/ Giá trị của x để giá trị của biểu thức – 3x + 5 không nhỏ hơn 2 là :
A. x3,5 B. x 3,5 C. x 1 D. x 1
6/ Cho a b B. a b C. D. 2a + 3 < 2b + 3
7/ Nghiệm của bất phương trình : x > x là :
A. x >B. x 0 D. x < 0
8/ Giá trị nào của x thì biểu thức nhận giá trị âm
A. x 0 C. x0 D. x 0
9/ Bất phương trình nào tương đương với bất phương trình x > 3
A. x – 3 0 C. 3 – x 6
10/ x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào ?
A. 2x + 3 2x + 5 C. – x > 3x – 12 D. 3 – x < 5
11/ Hình sau nghiệm của bất phương trình nào ?

A. 3x – 6 >0 B. – 2x + 4 > 0 C. x + 2 > 0 D. 8 – 4x > 0
12/ tập nghiệm của bất phương trình 2x -13 là :
A. B. C. D.

II. Tự luận :
1/ Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : (2đ)
x + 7- 3
2/ Giải các bất phương trình:
a/ 7x – 4 < 8 +3x (1đ) b/ (1đ) c/ (x – 2)2 < x2 – 8 (1đ)
3/ Giải phương trình :
3- 2x = 5 ( 2đ)
……………………………………///……………………………………

II. Tự luận :
1/ Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : (2đ)
x + 7- 3
2/ Giải các bất phương trình:
a/ 7x – 4 < 8 +3x (1đ) b/ (1đ) c/ (x – 2)2 < x2 – 8 (1đ)
3/ Giải phương trình :
3- 2x = 5 ( 2đ)
……………………………………///……………………………………

II. Tự luận :
1/ Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : (2đ)
x + 7- 3
2/ Giải các bất phương trình:
a/ 7x – 4 < 8 +3x (1đ) b/ (1đ) c/ (x – 2)2 < x2 – 8 (1đ)
3/ Giải phương trình :
3- 2x = 5 ( 2đ)
……………………………………///……………………………………

II. Tự luận :
1/ Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : (2đ)
x + 7- 3
2/ Giải các bất phương trình:
a/ 7x – 4 < 8 +3x (1đ) b/ (1đ) c/ (x – 2)2 < x2 – 8 (1đ)
3/ Giải phương trình :
3- 2x = 5 ( 2đ)
……………………………………///……………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Trắc nghiệm :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B
C
B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.