KT45’SH6_BS3_MT,2đề,ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về KT45’SH6_BS3_MT,2đề,ĐA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

bài kiểm tra 1 tiết – môn: số học 6
số: 3

* Ma trận đề:

Nôi dung chính
Mức độ đánh giá
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
vận dụng

KQ
tl
KQ
tl
KQ
tl

Tập hợp Z và Thứ tự trong tập hợp Z
1
0,5
1
0,5
1
0,5

1
0,5
4
2

Thực hiện các phép tính trong tập hợp Z
1
0,5

1
0,5
4
2
1
0,5

7
3,5

Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

1
0,5
1
1

1
1
3
2,5

Bội và ước của số nguyên
1
0,5

1
0,5

1
1
3
2

Tổng

4
2
9
5
4
3
17
10

phía trên , bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi . góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó .

Họ và tên: …………………………………………………………. bài kiểm tra 1 tiết – môn: số học 6
Lớp: 6 ….. số: 3 – Đề số I Trường: THCS Thị Trấn Bằng lũng

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

A, Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng trong các câu sau :
1. Số đối của số 102 là số:
a. – 102 ; b. 102 ; c. – 120 ; d. 120
2. Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là:
a. -99; b. 99; c. -10; d.10
3. Kết quả của phép tính: (-13) + (-39) là
a. 26; b. -52; c. 52; d.-26
4. Kết quả của phép tính: 5 – (6 – 8) là
a. 3; b. -3; c. -7; d.7
5.Tìm x, biết x: (-12) = -3
a. x = 4; b. x = – 4; c. x = 36; d. x = -36
6. Kết quả của phép tính: (2736 – 123) – 2736 là
a. -123; b. 123; c. – 2736; d. 2736
7. Trong các số sau: -15; -8; -12; 0; 3; 24, số nào là ước của -6
a. -15; b. -12; 0; 24; c. 3; d.- 8

8. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống cho đúng:
16 B(-8) ; ( B(-8) là tập hợp bội của -8 )

B, Tự luận:(6 điểm)
Bài1. Tìm số liền sau của các số sau: -12; 56
Bài 2. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: |-3|; -18; 9; 4; -8; 0
Bài 3. Tính: a, (-27) + 17 ; b, (-15) + (-83)
c, 37 – 108 ; d, (-4) . 19
Bài 4. Tính nhanh: (27 + 65) + (346 – 27 – 65) + 54
Bài 5. Tìm số nguyên x, biết: x – (13 – 4) = 4 – (27 -3)
Bài 6. Viết tập hợp bội của -3
Bài làm

Họ và tên: …………………………………………………………. bài kiểm tra 1 tiết – môn: số học 6
Lớp: 6 ….. số: 3 – Đề số II Trường: THCS Thị

Hỏi và đáp