KT45p C3 có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KT45p C3 có đáp án, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC

Họ tên: ……………………. Lớp: ……

KT 1 TIẾT CHƯƠNG 3 HKII(TN+TL) – ĐỀ 3
MÔN: TOÁN 7(ĐẠI SỐ )
Thời gian: 45 phút

A-TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Bài 1: Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:

Câu 1: Tần số học sinh có điểm 7 là:
A. 7 B. 6 C. 8 D. 5
Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là
A. 7 B. 20 C. 10 D. một kết quả khác
Câu 3: Mốt của dấu hiệu là:
A. 6 B. 7 C. 5 D. một kết quả khác
Câu 4: Tần số của học sinh có điểm 10 là:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 2
Câu 5: Số trung bình cộng là:
A. 7,82 B. 7,55 C. 8,25 D. 7,65
Câu 6: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 10 C. 20 D. 7
Bài 2: Số cân nặng của 20 bạn HS lớp 7A được ghi lại như sau (tính tròn kg)
32 36 30 32 36 28 30 31 28 32
32 30 32 31 45 28 31 31 32 31
Câu 1: Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu đó?
A. 5 B. 10 C. 20 D. 6
Câu 2: Người nhẹ nhất là bao nhiêu? Người nặng nhất là bao nhiêu?
A. Người nhẹ nhất là 28 kg; người nặng nhất là 36 kg
B. Người nhẹ nhất là 28 kg; người nặng nhất là 45 kg
C. Người nhẹ nhất là 25 kg; người nặng nhất là 36 kg
D. Người nhẹ nhất là 30 kg; người nặng nhất là 45 kg
Câu 3: Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 10 B. 20 C. 6 D. 5
Câu 4: Dấu hiệu ở đây là:
A. Số cân nặng của mỗi HS lớp 7A. B. Số cân nặng của HS cả lớp.
C. Số cân nặng của 20 bạn đọc HS lớp 7A. D. Số cân nặng của HS cả trường.
B- LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: giáo viên theo dõi thời gian làm bài (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

a) Bảng trên đươc gọi là bảng gì?
b) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
c) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét
d) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2: cho bảng thống kê sau :
Điểm số
Tần số
Các tích

5
6
7
9
2
……..
……..
3
10
………
………
27

N = 20
Tổng : 140

Tìm các số còn thiếu trong bảng trên và điền kết quả vào bảng
IV-ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
câu
Đáp án
Điểm

nghiệm

1

2

ĐỀ 1

1
2
3
4
5
6

B
B
B
D
B
D

1
2
3
4

D
B
B
B

Mỗi câu đúng : 0,5đ

luận
a)trên được gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu.
b)Dấu hiệu cần tìm hiểu là thời gian làm bài tập của mỗi học sinh
Giá trị (x)
Tần số (n)
Tích (x. n)
Số trung bình cộng

5
4
20

7
4
28

8
7
56

9
8
72

10
4
40

14
3
42

N = 30
Tổng : 258

c)Nhận xét :
– Điều tra thời gian làm bài tập của 30 học sinh.
-Thời gian làm xong bài tập : ít nhất là 5 phút, nhiều nhất là 14phút.
-Có 9 học sinh làm xong bài tập trong 9 phút.
-Thời gian chủ yếu làm xong bài tập là trong khoảng thứ 8 đến 10 phút.
M0 = 9
e)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng :

0,5

Hỏi và đáp