KT45’_ĐS8_BS2(2đề,ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KT45’_ĐS8_BS2(2đề,ĐA), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………………………………………… kiểm tra 45’
Lớp:……………… Môn: đại số 8
Bài số: 2 – Đề số I

Ngày kiểm tra:……………….
Đề bài:
I/ Fần trắc nghiệm khách quan
( 3 điểm )
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước fương án trả lời đúng trong các câu sau:
Điều kiện xác định của fân thức là
x ≠ 0
x ≠
x ≠ –
x ≠ 2
Mẫu thức chung của hai fân thức và là
2x( x – 1)
2( x – 1)
2x( x – 1)
x( x – 1)

Câu 2: Điền dấu “ X “ vào ô thích hợp
Nội dung
Đúng
Sai

a)

b)

c)

d)

II/ Fần trắc nghiệm tự luận ( 7 điểm )
Câu 3 ( 1 điểm ): Rút gọn các fân thức sau:
a)
b)
Câu 4 ( 3 điểm ): Thực hiện fép tính:

Câu 5 ( 3 điểm ): Cho fân thức
Tìm điều kiện của x để giá trị của fân thức xác định.
Tìm giá trị của x để giá trị của fân thức bằng 0.
Bài làm ( Câu 3; 4 ; 5 )

Họ và tên: …………………………………………………… kiểm tra 45’
Lớp:……………… Môn: đại số 8
Bài số: 2 – Đề số II

Ngày kiểm tra:……………….
Đề bài:
I/ Fần trắc nghiệm khách quan
( 3 điểm )
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước fương án trả lời đúng trong các câu sau:
Điều kiện xác định của fân thức là
x ≠ 0
x ≠
x ≠ –
x ≠ 2
b) Mẫu thức chung của hai fân thức và là
2x( x – 1)
2( x – 1)
x( x – 1)2
2x( x – 1)

Câu 2: Điền dấu “ X “ vào ô thích hợp
Nội dung
Đúng
Sai

a)

b)

Hỏi và đáp