KT45′-ĐS8-BS4(2ĐỀ,ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT45′-ĐS8-BS4(2ĐỀ,ĐA), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………………………………………….
Lớp 8 ……
Trường THCS TT Bằng Lũng

Ngày kiểm tra:……… / 4/ 2009

TRA 45’

Điểm Lời phê của Thầy, Cô giáo Môn: Đại số 8
Bài số 4 – Đề số I
Đề bài
I/ Phần trắc nghiệm khách
quan ( 2điểm )
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái ở đầu fương án trả lời đúng trong các câu từ 1 đến 2 .
Câu1: Hình bên biểu diễn tập nghiệm ?
x < 1
x >1
x < -1
x >-1
Câu 2: Bất fương trình nào là bất fương trình bậc nhất một ẩn ?
0x + 3 > 0
x2 + 2x < 0
2x – 3 ≥ 0
x2 >0
Câu 3: Cho a < b hãy đặt dấu “ “ vào ô cho thích hợp
a.2 b.2
a.(-3) b.(-3)II/ Trắc nghiệm tự luận ( 8 điểm )
Câu 4: Giải các bất fương trình sau và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số
x + 3 > 4
-4x + 8 ≥ 0
Câu 5: Giải fương trình: = 2x + 12
Câu 6: Cho m >n. Chứng minh: 8m – 2 > 8n – 2
Bài làm

Họ và tên: ……………………………………………………….
Lớp 8 ……
Trường THCS TT Bằng Lũng

Ngày kiểm tra:……… / 4/ 2009

TRA 45’

Điểm Lời phê của Thầy, Cô giáo Môn: Đại số 8
Bài số 4 – Đề số II
Đề bài
I/ Phần trắc nghiệm khách
quan ( 2điểm )
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái ở đầu fương án trả lời đúng trong các câu từ 1 đến 2 .
Câu1: Hình bên biểu diễn tập nghiệm ?
x < 1
x >1
x < -1
x >-1
Câu 2: Bất fương trình nào là bất fương trình bậc nhất một ẩn ?
x + 3 ≥ 0
x2 + 2x < 0
0x – 3 >0
x2 >0
Câu 3: Cho a > b hãy đặt dấu “ “ vào ô cho thích hợp
a.2 b.2
a.(-3) b.(-3)II/ Trắc nghiệm tự luận ( 8 điểm )
Câu 4: Giải các bất fương trình sau và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số
x – 3 > 4
4x – 8 ≥ 0
Câu 5: Giải fương trình: = 2x – 12
Câu 6: Cho m < n. Chứng minh: 8m – 3 < 8n – 3

Bài làm

đáp án – biểu điểm & hướng dẫn chấm
Kt45’ – đại số 8 – bài số 4

Đề số I:
I/ TNKQ ( 2 điểm ):
Câu 1 đến câu 3: Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
Câu
1
2
3a
3b

Đáp án
D
C

II/ TNTL ( 8 điểm )
Câu 4 ( 4 điểm )
x + 3 >4
( x >4 – 3
( x >1

cho 0,5 điểm
cho 0,5 điểm

cho 0,5 điểm

-4x + 8 ≥ 0
( -4x ≥ -8
( x ≥
( x ≤ 2
cho 0,5 điểm
cho 0,5 điểm
cho

Hỏi và đáp