kt1t – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về kt1t, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ SỐ 1.

Câu I. Giải phương trình
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử

Câu III. Tính giới hạn .
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ .
Câu V. Tính tích phân .

Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .

Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi .

ĐỀ SỐ 2

Câu I. Giải phương trình .
Câu II. Giải phương trình .
Câu III. Tính giới hạn .
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ .
Câu V. Tính tích phân .
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi .

ĐỀ SỐ 3

Câu I. Giải phương trình .
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử

Câu III. Tính giới hạn .
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ .
Câu V. Tính tích phân suy rộng .
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi .

ĐỀ SỐ 4

Câu I. Giải phương trình ( 1+ exy + xexy)dx+ (xex+ 2)dy = 0.
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử

Câu III. Tính .
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ .
Câu V. Tính tích phân suy rộng .
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi .

ĐỀ SỐ 5

Câu I. Giải phương trình y’ = với điều kiện y()= 2.
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử

Câu III. Tính .
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ .
Câu V. Chứng minh rằng tích phân suy rộng phân kì. Tính .
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi .

ĐỀ SỐ 6

Câu I. Giải phương trình xdy- ydx=3x2sinxdx
Câu II. Giải phương trình y’’- 4y’ + 5y = 8sinx + 16cosx

Câu III. Tính giới hạn .
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ .
Câu V. Tính .
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Câu VII. Tính độ dài cung .

ĐỀ SỐ 7
Câu I. Giải phương trình a/ y’=+3xex
b/(3×2+y3+4x)dx+3xy2dy=0.
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử

Câu III. Tính giới hạn .
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ .
Câu V. Tính tích phân suy rộng sau .
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Câu VII. Tính độ dài cung .

ĐỀ SỐ 8

Câu I. Giải phương trình a/ y’- = 5×5 b/ (ey +sinx)dx+(cosy +xey)dy=0.
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử

Câu III. Tính giới hạn .
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ .
Câu V. Xét tích phân suy rộng , là tham số. Tìm giá trị nguyên dương bé nhất để tích phân suy rộng này hội tụ. Với tìm được, tính tích phân này.
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Câu VII. Tính độ dài cung .

ĐỀ SỐ 9
Câu I. Giải các phương trình a/ , y(4)=2 b/ y’ – .
Câu II. Giải phương trình vi phân: y’’+2y’-3y= (6x + 1)e3x
Câu III. Tính giới hạn .

Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ .
Câu V. Tính tích phân suy rộng .
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
Câu VII. Tính độ dài cung .

ĐỀ SỐ 10
Câu I. Giải các phương trình a/ y’+ >0.
b/ (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.