KT15ph H9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT15ph H9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Du Kiểm tra :15 ph Môn : Hình 9.
Họ và tên………………………………Lớp :…………. Đề Số 1
Điểm Lời phê

I.TRẮC NGHIỆM: Vòng tròn vào kết quả đúng
Hình 1
Câu 1: Trong hình1 AC là đường kính của đường tròn (O) .Sđ góc BDC = 600 . Sđ góc ACB = .
Câu 2: Trong hình 2 cho 4 điểm M,N,A,P thuộc đường tròn (O). Sđgóc MNA = 600, Sđgóc AMP = 200. Sđ góc MAP = :
Hình 2
Câu 3: Trong hình 3 cho Sđ góc ADO = 250 sđ cung BD =
Hình 3
Câu 4 Trong hình 4 Sđ góc ABC = 450 , sđ góc BAD = 300. Sđ góc AEC =
Hình 4
Câu 5. Độ dài một cung có Sđ 600 của đường tròn bán kính 2cm là l = ……………. ;
Câu 6. Để chu vi đường tròn tăng lên 3,5 lần thì bán kính đường tròn phải tăng lên………… :
Câu 7. Khi bán kính đường tròn tăng lên k lần thì diện tích đường tròn sẽ tăng lên…………. :
Câu 8. Diện tích hình quạt của một cung có Sđ 360 với bán kính 6cm sẽ Sq =……………….. :
Câu 9.Sđ một cung chứa góc 700 sẽ = :
Câu 10.Trên hình 5 Sđgóc BAC = 800, Sđgóc ACE = 200. Sđ góc BEC =

Hình 5

Trường THCS Nguyễn Du Kiểm tra :15 ph Môn : Hình 9.
Họ và tên………………………………Lớp :…………. Đề Số 2
Điểm Lời phê

I.TRẮC NGHIỆM: Vòng tròn vào kết quả đúng

Hình1
Câu 1: Trong hình1 AC là đường kính của đường tròn (O) . SđgócBDC = 500 . SđGóc ACB = .
Câu2: Trong hình 2 cho 4 điểm M,N,A,P thuộc đường tròn (O) .SđGóc MNA = 500,SđGóc AMP = 200. SđGóc MAP = :
Hình 2
Câu 3: Trên hình 3 cho S Góc ADO = 300 Sđ cung BD = :
Hình 3
Câu 4 Trên hình 4. Sđ GócABC = 450 Sđ GócBAD = 150. Sđ Góc AEC = :
Hình 4
Câu 5. Độ dài một cung có Sđ 600 của đường tròn có bán kính 2cm =
Câu 6. Muốn chu vi đường tròn tăng lên 6 lần thì bán kính đường tròn phải tăng lên…………. :
Câu 7. Khi bán kính đường tròn tăng k2 lần thì diện tích hình tròn sẽ tăng lên :
Câu 8. Diện tích hình quạt của một cung có Sđ 360 với bán kính là 6cm sẽ = …………..:
Câu 9.Một cung chứa góc 1250 có Sđ = .
Câu 10.Trên hình 5 Sđ Góc BAC = 800, Sđ Góc ACE = 300. Sđ Góc BEC =

Hình 5

Trường THCS Nguyễn Du Kiểm tra :15 ph Môn : Hình 9.
Họ và tên………………………………Lớp :…………. Đề Số 3
Điểm Lời phê

I.TRẮC NGHIỆM: Vòng tròn vào kết quả đúng
Câu 1. Để chu vi đường tròn tăng lên 6 lần thì bán kính đường tròn phải tăng lên………… :
Câu 2. Khi bán kính đường tròn tăng lên k2 lần thì diện tích hình tròn sẽ tăng………………:
Câu3. Diện tích một hình quạt có Sđ cung tròn là 360 và bán kính là 6cm = …………………..
Câu 4.Sđ cung chứa góc 1250 sẽ = ……………………………….
Câu 5.Trên hình 1 Sđ Góc BAC = 800, Sđ GócACE = 300. Sđ Góc BEC = .

Hình 1
Hình2
Câu 6: trong hình2 AC là đường kính của đường tròn (O) . SđGóc BDC = 600 . Sđ góc ACB =
Câu7: Trong hình 3 cho 4 Điểm M,N,A,P thuộc đường tròn (O) . Sđ Góc MNA= 600,Sđ Góc AMP = 200. Sđ góc MAP = :
Hình 3
Câu 8: Trên hình 4 cho Sđ góc ADO = 250 Sdcung BD = ………………………………:
Hình 4
Câu 9 Trên hình 5 SđgGóc ABC = 450 Sđ góc BAD = 300. Sđ góc AEC = ………………………..
Hình 4
Câu 10. Độ dài cung 600 của một đường tròn có bán kính là 2cm =…………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.