kt15′-h6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về kt15′-h6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ A
Lớp:

Bài 1: (5đ)Điền vào chỗ trống (…) các từ thích hợp để được một câu trả lới đúng.
a/ Nếu hai góc có số đo bằng nhau thì
b/ Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau gọi là
c/ Hai góc gọi là phụ nhau khi tổng số đo của chúng
d/ Góc có số đo …………………………góc vuông gọi là góc nhọn

e/ Nếu xOy + yOt = xOt thì tia…….. nằm giữa hai tia……………..

Bài 2: (3đ) Xem hình bên trả lời các câu hỏi sau:
a/ Kể tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng AC

b/ Tia BE nằm giữa hai tia nào?

c/ Kể tên các góc bẹt:

Bài 3: (2đ) Vẽ ba tia chung gốc Oa, Ob, Oc . Kể tên các góc có trên hình vẽ.

Họ và tên: KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ B
Lớp:

Bài 1:(5đ)Điền vào chỗ trống (…) các từ thích hợp để được một câu trả lới đúng.
a/ Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là
b/ Góc có số đo 1800 gọi là
c/Góc AOB lớn hơn góc COD kí hiệu là
d/ Góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc ………gọi là góc tù

e/ Nếu xOt + tOy = xOy thì tia…….. nằm giữa hai tia……………..

Bài 2 (3đ)Xem hình bên trả lời các câu hỏi sau:
a/ Kể tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng EF

b/ Tia NF nằm giữa hai tia nào?

c/ Kể tên các góc bẹt:

Bài 3: (2đ)Vẽ ba tia chung gốc Ax, Ay, Az . Kể tên các góc có trên hình vẽ.

Hỏi và đáp