kt15′ chương1( 12 mã đề, chỉ trắc nghiệm) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về kt15′ chương1( 12 mã đề, chỉ trắc nghiệm), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC
TRƯỜNG THCS AN NINH

( Đề có 1 trang )
KIỂM TRA TOÁN – NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TOÁN – 8
Thời gian làm bài : 15 Phút

Họ tên :……………………………………………………… Số báo danh : ……………….

Câu 1: Biết 3x+2(5-x) =0 ,giá trị của x là
A. -8 B. -10
C. -9 D. 10
Câu 2: Biểu thức rút gọn của (2x+y)(4×2-2xy+y2) là :
A. 8×3-y3 B. x3-8y3
C. 8×3+y3 D. 2×3-y3
Câu 3: Cho biểu thức : (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) kết quả thực hiện phép tính là
A. K phụ thuộc biến x B. -43x-55
C. 6×2 -15x -55 D. Kết qủa khác
Câu 4: Giá trị của x thoả mãn :2x.(5-3x)+2x(3x-5) -3(x-7)=3 là :
A. 4 B. -6
C. -4 D. 6
Câu 5: Biểu thức rút gọn và khai triển của R là :R=(2x-3).(4+6x)-(6-3x)(4x-2) là:
A. -40x B. 12x
C. 40x D. 0
Câu 6: Tích của đơn thức :x2 và đa thức ;5×3 –x- là :
A. 5×5-x3-x2 B. 5×6 +x3 -x2
C. -5×5-x3-x2
Câu 7: Tính và thu gọn : 3×2(3×2-2y2)-(3×2-2y2)(3×2+2y2) được kết quả là :
A. -6x2y2+4y4 B. 18×4 -4y4
C. -6x2y2-4y4 D. 6x2y2-4y4
Câu 8: Tích của đa thức :4×5+7×2 và đơn thức -3×3 là
A. -12×8+21×5 B. 12×8-21×5
C. 12×8+21×5 D. -12×8-21×5
Câu 9: Tính (x-y)(2x-y) ta được :
A. 2×2+3xy-y2 B. 2×2+xy –y2
C. 2×2-xy+y2 D. 2×2-3xy+y2
Câu 10: Tích của đơn thức x và đa thức 1-x là :
A. x2+x B. x-x2
C. 1-2x D. x2-x

—— HẾT ——

Hỏi và đáp