KT VAT LI 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về KT VAT LI 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra MÔN : vậT Lý
Thời gian: 15 phút ( Không kể thời gian giao đề )

Họ và tên:………………………………………Lớp: 7.….
Đề bài số1
Chọn câu trả lời đúng
1 – Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào
A – Góc phản xạ bằng góc tới B – Góc phản xạ lớn hơn góc tới
C _ Góc tới gấp đôi góc phản xạ D – Góc phản xạ gấp đôi góc tới
2 – ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi
A – Lớn hơn vật B – nhỏ hơn vật C – Bằng vật D – Gấp đôi vật
3 – Theo định luật phản xạ ánh sáng góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới có đặc điểm
A – Bằng góc tạo bởi tia phản xạ và gương phẳng B – Là góc vuông
C- Bằng góc tạo bởi tia tới và gương phẳng D – Bằng góc tới
4 – Vì sao ta nhìn thấy một vật ttrong gương phẳng :
A – Vì mắt ta chiếu ra Những tia sáng tới gương rồi quay lại chiếu sáng vật
B – vì có ánh sáng truyển từ vật tới mắt ta
C – Vì có ánh sáng truyền từ vật tới gương rồi phản xạ quaylại đến mắt ta
A – Vì có ánh sáng từ vật đi vòng qua gương rồi đến mắt ta
5 – ảnh của một gương cầu lồi có Những tính chất sau :
A – ảnh thật bằng vật A – ảnh ảo lớn hơn vật
C – ảnh ảo bé hơn vật D – ảnhthật lớn hơn vật
6 – Đặt một vật trước ba gương , cách gương Những khoảng bằng nhau , gương nào cho ảnh ảo lớn nhất :
A – Ba gương cho ảnh ảo bằng nhau B – Gương phẳng
C – Gương cầu lồi D – Gương cầu lõm
7 – Khi có nhật thực trời quang mây tạnh , tại sao ta không nhìn thấy mặt trời :
A – Vì lúc đó mặt trời bị mặt trăng che khuất , ta nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng
B – Vì lúc đó mắt ta đột nhiên bị mù không nhìn thấy gì nữa
C – Vì lúc đó mặt trời đột nhiên không chiếu sáng nữa
D –Vì mặt trời không chiếu sáng nữa
8 – Khi ta đang nghe đài thì
A – màng loa bị nén lại C – Màng loa dao động
B – Màng loa bị bẹp D – Màng loa của đài bị căng ra
9 – Đơn vị của tần số là
A – m/s B – Hz C – dB D – s
10 – Vật phát ra âm to khi :
A – Khi vật dao động nhanh hơn B – Khi Vật dao động mạnh hơn
C – Khi tần số dao động lớn C – Khi tần số dao động nhỏ

Điểm Đề kiểm tra MÔN : vậT Lý
Thời gian: 15 phút ( Không kể thời gian giao đề )

Họ và tên:…………………………………………Lớp: 7.….
Đề bài số2

I – Chọn câu trả lời đúng
1 – Nguồn sáng có đặc điểm gì
A – Truyền ánh sáng đến mắt ta B – Tự nó phát ra ánh sáng
C – Phản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.