KT tuần 33-cực hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về KT tuần 33-cực hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Thái Bình
Họ và tên :. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp:. . . . . .

BÀI KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG II
MÔN : Hình 6
Thời gian: 45’ Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (4,0d)
Trong các câu có lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào 1 chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 :Kết luận nào sau đây không đúng:
A. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800 B. Hai góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 900
C. Hai góc vừa kề vừa bù được gọi là 2 góc kề bù D. Hai góc có 1 cạnh chung thì được gọi là 2 góc kề nhau.
Câu 2: Trên hình bên có bao nhiêu đường tròn?
A. 7 B. 6
C. 5 D. 4
Câu 3: Đường tròn (A ; 4,5cm) có đường kính là:
A. 4cm B.4,5cm C. 9cm D. 9cm2
Câu 4: Trên hình bên có bao nhiêu tam giác:
A.3 B. 4
C. 5 D. 6

Câu 5: Quan sát hình vẽ, hai tam giác chung cạnh AB là:
ABC và ABD
CBA và BDA
ABD và ADC
Cả A và B đúng
Câu 6: Quan sát hình vẽ, kết luận nào sau đây là đúng:
A. Tia Ok là tia phân giác của B. Tia On là tia phân giác của
C. Tia Om là tia phân giác của D. Cả A và B đúng.
Câu 7: Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, nếu thì:
A.Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Ot. B. Tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy.
C. Tia Ox nằm giữa 2 tia Oy và Ot. D. Cả A ; B và C đúng
Câu 8: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì :

Câu 9: Chọn câu Đúng hay Sai đánh dấu “X” vào ô vuông ? Đ S
a)Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau ( (
b)Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù. ( (
c)Hình gồm các điểm cách A một khoảng bằng 3cm là đường tròn tâm A, bán kính 3cm.( (
d)Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA. ( (
Phần 2: Bài tập (6,0đ)
Câu 1: Trên một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ 2 tia Ot, Oy sao cho xÔy = 1200, tÔx = 600.
Giải thích vì sao tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oz ?
Tính yÔt.
Tia Ot có là tia phân giác của xÔy không? Vì sao?
Gọi Om là tia phân giác của yÔt. Tính mÔx ? Góc này là góc gì?
Vẽ tia On sao cho Oy là tia phân giác của nÔt. Tính nÔx. Từ đó hãy nêu tất cả các cặp góc kề bù.
Câu 2: Vẽ 2 góc kề bù xOy và yOx’. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của yOx’. Tính góc tOt’.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.