KT TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về KT TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ ngày tháng 1 năm 2018

Điểm
KIỂM TRA 15 PHÚTCHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 8

Họ tên :……………………………………………………… Lớp 8A : ……………….

Câu 1:Cặp phân thức nào sau đây khôngbằng nhau:

A. và B. và C. và D. và .
Câu 2: Phân thức: bằng phân thức nào sau đây.
A. B. C. D.

Câu 3:  : A. Đúng. B. Sai

Câu 4: Rút gọn phân thức : ta được :
A. B. C. D.
Câu 5 : Rút gọn :
A. B. C. D.

Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức: là:

A. ( x + 1) B. x – 1 C. x + 1 D. ( x – 1) .

Câu 7 : Mẫu thức chung của hai phân thức: và là:

A.x2(x – y) B. x2(x2 – xy) C. x2 – xy D. x2(x + y)

Câu 8: Phân thức nào là phân thức nghịch đảo của phân thức
A). B). C). D).

Câu 9: Chọn câu đúng:
A. B. C. D.
Câu 10 : Chọn câu trả lời đúng . /
A. /B./ C. / D. /

Câu 11: Tích của ba phân thức: ; ; bằng:
A. 2 B. C. D. 1.
Câu 12: A. B. C. D.

Câu 13: Các giá trị x nguyên để phân thức: P = có giá trị là một số nguyên là:

A. x = ( 1 B. x = 0; x = ( 1 C. x = 0; x = ( 2 D. x = 1; x = 2.

Câu 14: Với x = 3 giá trị của phân thức: +1 là:
A. . B. C. 3 D. 2
Câu 15: Giá trị của phân thức không xác định tại:

A. x = ( 1 B. x = C. x = 2 D. x = .

Thứ ngày tháng 1 năm 2018

Điểm
KIỂM TRA 15 PHÚTCHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 8

Họ tên :……………………………………………………… Lớp 8A : ……………….

Câu 1 : Cho phân thức:. Phân thức nào sau đây bằng phân thức đã cho.
A. B. C. D.

Câu 2: Phân thức: rút gọn thành:
A. B. C. D.

Câu 3: Cho A.Đúng. B. Sai

Câu 4: Rút gọn phân thức : ta được phân thức:
A. B. C. D. .

Câu 5 : Mẫu thức chung của hai phân thức: và là:
A. x2(x – y) B. x2(x2 – xy) C. x2 – xy D. x2(x + y)

Câu 6:A. B. C. D.

Câu 7: Chọn câu đúng:
A. B. C. D.

Câu 8: Phân thức rút gọn của phân thức : là :
A. B. C. D.

Câu 9: Kết quả của phép tính: là:
A. B. C. D.
Câu 10: Giá trị phân thức được xác định với:
A. B. C. D.
Câu 11:
A. B. C. D.
Câu 12:
A. B. C. D.
Câu 13 : Giá trị của phân thức tại x = 4 là ?
A. – B. C. D.
Câu 14 :Trong các đẳng thức sau , đẳng thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.