KT toán7 HK II. 09-10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT toán7 HK II. 09-10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kì II
Năm học 2009 – 2010

Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút
Phần I. Trắc nghiệm
Bài 1: (1 điểm) Điền dấu nhân vào ô trống thích hợp
Câu
Đúng
Sai

a. b là đa thức

b. x3 + x2 là đa thức bậc 5

c. (xy)3 và y3x3 là 2 đơn thức đồng dạng

d. x2y – 1 là đơn thức

Bài 2: (1 điểm) hãy ghép đôi 2 ý ở hai cột để được khẳng định đúng
Trong một tam giác

a. Điểm cách đều ba đỉnh
a’. Là điểm chung của ba đường phân giác

b. Trực tâm
b’. Là điểm chung của ba đường cao

c. Trọng tâm
c’. Là điểm chung của ba đường trung tuyến

d. Điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh
d’. Là điểm chung của ba đường trung trực

Bài 3: (1,5 điểm) hãy khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng
Câu 1. Cho (ABC có Â=500 ; = 600 ; Ĉ = 700 trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là.
A. AC > AB > BC C. BC > AB > AC
B. AB > AC > BC D. AB > BC > AB
Câu 2. Cho G là trọng tâm của (ABC; AM là đường trung tuyến (hình 1) hãy chọn khẳng định đúng.
A. C.
B. = 3 D.
A

· G

B H C

Câu 3. Cho một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 4 và 9. Độ dài cạnh thứ ba là:
A. 4 C. 13
B. 5 D. 9
Câu 4. Cho (ABC cân tại B và 400 Góc ở đáy tam giác cân đó là
A. 400 B. 500 C. 600 D. 700
Câu 5. Cho (DEF = 900) và DE = 5cm, DF = 12cm, EF có độ dài là
A. 5cm B. 12cm Ccm D. 13cm
Câu 6. Nếu (ABC có Â = 300 , =450 thì góc ngoài tại đỉnh C bằng.
A. 650 B. 750 C. 850 D. 950
II. Tự luận.
Bài 1: (1,5 điểm) Một thầy giáo theo dõi thời gian làm một bài tập (Thời gian tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau.
10
5
8
8
9
7
8
9
10
8

5
7
10
9
8
8
9
7
14
7

9
8
9
10
10
10
7
5
5
14

Dấu hiệu ở đây là gì?
Lập bảng “tần số” và nhận xét
Bài 2: : (1,5 điểm) Cho đa thức M(x) = 4×3 + 2×4 –x2 –x3 +2×2-x4+1-3×3
sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lỹ thừa giảm của biến
Tính M(-1) và M(1)
Chứng tỏ đa thức trên không có nghiệm
Bài 3: (3,5 điểm) Cho (ABC cân tại A . Lấy điểm M trên tia đối của tia BC và diểm N trên tia đối của tia CB sao cho BM=CN
Chứng minh: Góc ABM = góc CAN
Chứng minh: AMN cân
So sánh độ dài các đoạn thẳng AM;AC
Trên tia đối của tia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.