KT-TOAN6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KT-TOAN6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tên:
Lớp: 7/ . . .
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại số 7 – Đề 1
Ngày:
Điểm

I. Trắc nghiệm: (3điểm)
1. Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra:
a. Đúng b. Sai
2. Xem bảng tần số, và trả lời các câu sau:
Giá trị (x)
542
578
533
579

Tấn số (n)
15
16
12
17
N = 60

– Bảng tần số của dấu hiệu còn có tên nào khác:
a. Bảng thống kê b. Bảng số liệu c. Bảng phân phối thực nghiệm
– Bảng tần số chỉ có 1 dạng duy nhất:
a. Đúng b. Sai
– Có nên dùng số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu không?
a. Không b. Có
– Số các giá trị của dấu hiệu là:
a. 15 b. 16 c. 17 d. 60 e. 12
– Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
a. 579 b. 542 c. 60 d. 4
II. Tự luận: (7 điểm)
Thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 HS được ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

9
9
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? (1đ)
b. Lập bảng tần số và nhận xét. (2đ)
c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. (2d)
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. (2đ)

Tên:
Lớp: 7/ . . .
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại số 7 – Đề 2
Ngày:
Điểm

I. Trắc nghiệm: (3điểm)
1. Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các giá trị khác nhau:
a. Đúng b. Sai
2. Xem bảng tần số, và trả lời các câu sau:
Điểm (x)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tấn số (n)
2
3
3
10
4
8
9
5
1
N = 45

– Tổng các tần số của dấu hiệu là:
a. 45 b. 36 c. 38 d. 40
– Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
a. 10 b. 9 c. 45
– Mốt của dấu hiệu là:
a. 8 b. 5 c. 10
– Có nên dùng số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu không?
a. Không b. Có
– Bảng tần số có 1 dạng duy nhất:
a. Đúng b. Sai
II. Tự luận: (7 điểm)
Số cân nặng của 30 HS (tính trỏn đến kg) trong một lớp được ghi lại:
32
36
30
32
36
28
30
31
28
32

32
30
32
31
45
28
31
31
32
31

30
31
32
36
32
36
45
32
36
32

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? (1đ)
b. Lập bảng tần số và nhận xét. (2đ)
c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. (2d)
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. (2đ)

Hỏi và đáp