KT Toan So 7 chuong IV co MT-DA; CKNKT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT Toan So 7 chuong IV co MT-DA; CKNKT, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS ………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và Tên:………………… MÔN : ĐẠI SỐ 7
Lớp :7

I/TRẮC NGHIỆM (3Đ)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1)y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 0,2 vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là:
A .0,2 B .-0,2 C .5 D .
2)Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y. Nếu y tăng lên 5 lần thì:
A .x giảm 5 lần B .x tăng lên 5 lần C .không tăng không giảm D .Cả A,B,C đều sai
3)Công thức nào sau đây không cho ta quan hệ tỉ lệ nghịch:
A .2y= B .xy=2 C .y=3x D .
4)Đồ thị của hàm số y=3x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và nằm trong góc phần tư:
A .I và III B .II và IV C .I và II D .III và IV
5)Đồ thị của hàm số y=x đi qua điểm nào sau đây:
A (1;2) B (-1;) C (;) D
6)x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nếu x=1.5 thì y=6.Vậy hệ số tỉ lệ là:
A .4 B .9 C .0.25 D .12
II/TỰ LUẬN (7Đ)
Bài 1:(2đ)Chia số 120 thành 3 phần tỉ lệ thuận với 1,5; 2; 2,5.Tìm mỗi phần
Bài 2:(2đ) Cho biết 56 công nhân hoàn thành công việc trong 21 ngày.Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày?(năng suất của các công nhân là như nhau)
Bài 3:(2đ) Cho hàm số y = -3x
a)Vẽ đồ thị của hàm số trên
b)Điểm M(-2;6) có thuộc đồ thị trên không ? vì sao?
Bài 4:(1đ)Xác định các giá trị m của hàm số y=3x +m biết đồ thị của hàm số đó đi qua điểm A(2;7)
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN
I/TRẮC NGHIỆM(3Đ)
1C;2B;3C;4A;5C;6B
II/TỰ LUẬN (7Đ)
Bài 1: Giả sử chia số 120 thành 3 phần là a,b,c (0.25đ)
Theo đề bài : và a+b+c=120 (0.5đ)
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
(0.5đ)
a=1,5 .20=31
b= 2. 20=40 (0.75đ)
c=2,5 .20=50
Bài 2: Gọi số công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày là x (công nhân) (0.5đ)
Vì số công nhân và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
(1đ)
Để hoàn thành công việc trong 14 ngày cần thêm là: (0.5đ)
84-56=28 công nhân
Bài 3: a)vẽ đồ thị đúng (1.5đ)
b)với x=-2 thỉ y=3.-2 = -6. Vậy M(-2;6)
thuộc đồ thị của hàm số y=-3x (0.5đ)
Bài 4:m=1 (1đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.