KT toán số 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về KT toán số 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS TT Yên Viên
Năm học 2007 – 2008
Tiết 93: Kiểm tra 45 phút
Môn: số học 6

Đề số 1
Trắc nghiệm: (3 điểm)
* Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu.
Số nghịch đảo của phân số là:
A.
B.
C.
D.

Hỗn số được viết dưới dạng phân số bằng:
A.
B.
C.
D.

Cho biết . Số x thích hợp là:
A. 132
B. – 13
C. – 65
D. 128

3h 45 phút được viết dưới dạng số thập phân với đơn vị giờ là:
A. 3,25 h
B. 3,5 h
C. 3,45 h
D. 3,75 h

Kết quả khi rút gọn là:
A.
C.

B.
D. Một kết quả khác.

6) Số thập phân 0,07 được viết dưới dạng phân số thập phân là:
A.
B.
C.
D. Cả A, B, C đều sai

Tự luận:
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):
a) b) c)
Câu 2: ( 1,5 điểm) Tìm x biết:
a) b) c) x + 1,25 . x = 18
Câu 3: (1,5 điểm) Cho
Với n là số nguyên, tìm giá trị của n để biểu thức A là phân số.
Tìm các giá trị nguyên của n để A là một số nguyên.
Câu 4: (1 điểm) Cho n là số nguyên dương lẻ, hãy so sánh biểu thức sau với 1:
P =

Trường THCS TT Yên Viên
Năm học 2007 – 2008
Tiết 93: Kiểm tra 45 phút
Môn: số học 6

Đề số 2

Trắc nghiệm: (3 điểm)
* Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu.
Số nghịch đảo của phân số là:
A.
B.
C.
D.

Hỗn số được viết dưới dạng phân số:
A.
B.
C.
D.

Cho biết . Số x thích hợp là:
A. – 34
B. – 1
C. 1
D. 34

3h 15 phút được viết dưới dạng số thập phân với đơn vị giờ là:
A. 3,25 h
B. 3,15 h
C. 3,4 h
D. 3,75 h

Kết quả khi rút gọn là:
A.
C.

B.
D. Một kết quả khác.

Phân số được biểu diễn dưới dạng số thập phân là:
A. 0,27
B. 2.7
C. 0,027
D. Chỉ có câu B đúng

Tự luận:
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):
a) b) c)
Câu 2: ( 2 điểm) Tìm x biết:
a) b) c) 0,75 . x – x =
Câu 3: (1,5 điểm) Cho
Với n là số nguyên, tìm giá trị của n để biểu thức A là phân số.
Tìm các giá trị nguyên của n để A là một số nguyên.
Câu 4: (1 điểm) Cho n là số nguyên dương lẻ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.