KT toan Nâng caophần đàu chuongI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT toan Nâng caophần đàu chuongI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra toán 6
(Thời gian: 90 phút)
Đề bài:
Câu 1: (4đ) Tính A= B = 14: + 14.
C= D =
Câu 2: (4
Trong các số tự nhiên từ 100 đến 10000 có bao nhiêu số mà trong cách viết của chúng có 3 chữ số giống nhau.
b, Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 490 hiệu lớn hơn số trừ là 129. Tìm số trừ và số bị trừ.
Câu 3: (2đ) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho : (2x+1)(y-5)=12
Câu 4: (3đ) Bạn Thoa đánh số trang của một cuốn sách có 234 trang bằng cách viết dãy số tự nhiên 1 , 2 ,3 ,4 ,…, 233 , 234.Hỏi bạn Thoa phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?
Câu 5: (2đ) biểu thức A =
a, Tìm các số tự nhiên n để biểu thức A là phân số thực sự.
b, Tìm các số tự nhiên n để biểu thức A là tự nhiên
Câu 6(5đ) Tìm x biết a, 50 < 2n < 100 b, 50

Hỏi và đáp