kt toán 9 tiết 19 hình – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kt toán 9 tiết 19 hình, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG ĐÌNH:
Họ và tên: …………………………………………………..
Lớp 9

Đề Kiểm tra một tiết:
hình học lớp 9

1: (2 điểm ) Giải tam giác vuông MNP, biết rằng MN = 6, NP = 9
(kết quả góc làm tròn đến phút, cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Bài 2: (2 điểm ) Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 450. cos 520; tan 780; cot 800; sin 710
Bài 3: (6 điểm ) Cho ABC vuông tại A. Cho AC = 5cm, góc C = 300
a) Tính AB, BC?
b) Kẻ đường cao AH. Tính BH, CH, AH?
c) Phân giác của góc B cắt AC tại E, tính BE ?
d) Từ A kẻ AM vuông góc với đường phân giác trong của góc B. Từ A kẻ AN vuông góc với đường phân giác ngoài của góc B. Chứng minh: MN // BC.
e) Điểm K nằm ở vị trí nào để diện tích KBC bằng diện tích ABC?

1: (2 điểm ) Giải tam giác vuông DEF, biết rằng , DE = 4, DF = 7
(kết quả góc làm tròn đến phút, cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Bài 2: (2 điểm ) Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 450. cos 730; tan 680; cot 560; sin 830
Bài 2: (6 điểm ) Cho MNP vuông tại M. Cho MN = 6cm, góc N = 600
a) Tính NP, MP?
b) Kẻ đường cao MK. Tính NK, KP, MK?
c) Phân giác của góc P cắt MN tại H, tính PH ?
d) Từ M kẻ MI vuông góc với đường phân giác trong của góc P. Từ M kẻ ME vuông góc với đường phân giác ngoài của góc P. Chứng minh: IE // NP.
e) Điểm F ở vị trí nào để diện tích FNP bằng diện tích MNP?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.