kt toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về kt toán 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ THI HKII
Toán 8
Năm học 2012 – 2013
Mức Độ

Chủ Đề

Nhận biết

Thông Hiểu
Vận Dụng

Cộng

Thấp
Cao

Chương III : Phương trình bậc nhất một ẩn
Giải được phương trình ax + b = 0
Giải phương trình tích
Đưa pt về dạng
ax + b = 0 rồi giải
Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Số câu
Số điểm- Tỉ lệ
1
1,0
1
0,5
2
2,0
1
1,0
5
4,5 đ=45%

Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

– Vận dụng được hai quy tắc biến đổi bất phương trình
Giải bất phương trình đưa về dạng ax + b >0 ,
ax + b < 0
Vận dụng quy tắc nhân với một số để biến đổi bất phương trình

Số câu
Số điểm- Tỉ lệ

1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,5 đ=15%

Hình học
Chương III: Tam giác đồng dạng

Biết và vận dụng được định lí Ta – lét trong tam giác để tính độ dài
– Biết tính được tỉ số, áp dụng vào tính chất đường phân giác của tam giác
– Biết tính độ dài của các đoạn thẳng, áp dụng định lý pytago , tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Chứng minh hai tam giác đồng dạng và tính tỉ số diện tích hai tam giác

Số câu
Số điểm- Tỉ lệ

1
1,0
2
2,0
1
1,0
4
4,0 đ=40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
1
1,0 10%
4
3,5 35%
4
3,0 30%
3
2,5 25%
12
10,0đ= 100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2013 -2014
MÔN TOÁN (KHỐI 8)
Thời gian: 90 phút
( không kể thời gian phát đề )
Câu 1 : (3,5 điểm )
Giải các phương trình sau :
a) x + 5 = 6
b) 4x – 2 = 3x + 8
c) ( x – 3)( 2x + 4) = 0
d)

Câu 2:(1,5 điểm)
Giải các bất phương trình sau:
a) 2x – 4 < 0
b)
c) 3 – 4x 19

Câu 3 : ( 1.0 điểm)
Tìm hai số, biết tổng của hai số đó bằng 60 và số này gấp đôi số kia.

Câu 4: ( 1.0 điểm)
Tính độ dài x của đoạn thẳng trong hình vẽ , biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm .

MN // BC
Câu 5: ( 3.0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A ().
a) Tính .
b) Tính BC, từ đó tính DB, DC. ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
c) Kẻ đường cao AH ().Tính .
…..Hết….

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
TOÁN 8 HK2
Năm học 2013 – 2014
Câu
Đáp án
Điểm

1a
(1,0)
a) x + 5 = 6
x = 6 – 5
x = 1
Vậy S =

0.5
0.25
0.25

1b
(1.0 )
b) 4x -2 = 3x + 8
4x -3x = 8 + 2
x = 10
Vậy S =

0.5
0.25
0.25

1c
(0.5)
( x – 3)(2x + 4 ) = 0
x – 3 = 0 hoặc 2x + 4 = 0
1) x – 3 = 0 x = 3
2) 2x + 4 = 0 2x = -4 x = -2 .
Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là S =

0,25

0,25

1d
(1.0 )

ĐKXĐ : x 1và x -1

0.25

0.25

0.

Hỏi và đáp