KT toan 8 chuong I (Ha Noi) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT toan 8 chuong I (Ha Noi), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (Tiết 21)
Lớp MÔN : 8
Điểm

Lời phê của GV

I.Phần trắc nghiệm khách quan: ( 3đ )
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1:
Biết 3x + 2 (5 – x ) = 0. Giá trị của x là:
a. -8 b. -9 c. -10 d. Một đáp số khác
Câu 2:
Để biểu thức 9×2 + 30x + a là bình phương của một tổng, giá trị của số a là:
a. 9 b. 25 c. 36 d. Một đáp số khác
Câu 3:
Với mọi giá trị của biến số, giá trị của biểu thức x2 -2x + 2 là một số:
a. Dương b. không dương c. âm d. không âm
Câu 4:
Câu nào sai trong các câu sau đây:
a. ( x + y )2 : ( x + y ) = x + y b. ( x – 1 )3 : ( x – 1)2 = x – 1
c. ( x4 – y4 ) : ( x2 + y2 ) = x2 – y 2 d. ( x3 – 1) : ( x – 1) = x2 + 1
Câu 5:
Giá trị của biểu thức A = 2x ( 3x – 1) – 6x( x + 1) – ( 3 – 8x) là :
a. – 16x – 3 b. -3 c. -16 d. Một đáp số khác
Câu 6:
Tìm kết quả đúng khi phân tích x3 – y3 thành nhân tử:
a. x3- y3=(x + y) (x2+xy+y 2 ) = (x –y) (x +y)2 b. x3 – y3 = ( x – y ) ( x2 + xy + y 2 )
c. x3- y3=(x – y) (x2-xy+y 2 ) = (x +y) (x -y)2 d. x3 – y3 = ( x – y ) ( x2 – y 2 )
II. Phần tự luận: ( 7đ )
Câu 1: (1điểm): Thực hiện phép tính sau:
a, 5×2.(3×2 – 7x + 2) b, (xy – 1).(xy + 5)
Câu 2: (3,5 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
6x -6y + x2 – xy c) x2 – y2 + 3x+3y
x2 – 7x + 12 d)
Câu 3: (1điểm): Làm tính chia: (1đ)
(x4 – x3 – 3×2 + x + 2) : (x2 – 1)
Câu 4: (1điểm): Tìm số a để đa thức 2×3 + 3×2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2
Câu 5: (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
A = 4×2 – 4x + 5.
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.