KT TOAN 6 CHUONG II TIET 68 NAM HOC 11-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về KT TOAN 6 CHUONG II TIET 68 NAM HOC 11-12, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA Số học 6 – Tiết 68
I. MỤC TIÊU
– Đánh giá qúa trình hoạt động học của học sinh; lấy kết quả đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh.
– Vận dụng các kiến thức đã được thu nhận phân tích tìm các phương pháp giải bài toán.
– Rèn luyện tính độc lập làm bài và tư duy lôgic.
Kiến thức trong chương về :
*Kĩ năng thực hiện các phép tính cộng , trừ , nhân và luỹ thừa trong tập hợp Z.
*Kĩ năng tìm giá trị tuyệt đối , bội và ước của số nguyên.
* Kĩ năng so sánh các số nguyên và tìm số chưa biết từ biểu thức đã cho hay từ điều kiện cho trước.
Hình thức đề ra: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận : 3 – 7
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Bài soạn, pho tô đề.
* Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị bài.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
2. Bài cũ: Không kiểm tra
3. Bài kiểm tra
II. MA TRẬN ĐỀ:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : SỐ HỌC LỚP 6 Năm học: 2011 – 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1:
Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
Biết được tập hợp số nguyên
Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.

Vận dụng khi thực hiện phép tính có giá trị tuyệt đối

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%

1
0,25
2,5%

1
1,0
10%
3
1,5
15%

Chủ đề 2:
Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế
Biết so sánh một số nguyên với số 0
-Hiểu và so sánh được các số nguyên
– Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc
Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%

2
0,5
5%

1
1,0
10%

4
1,75
17,5%

Chủ đề 3:
Các phép tính trên tập hợp số nguyên và các tính chất.
Nắm được các qui tắc cộng , trừ , nhân các số nguyên
-Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân các số nguyên
– Tìm được ước và bội của một số nguyên
Phối hợp các phép tính trong Z

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1
10%

3
0,75
7,5%
2
1,0
10%

3
3,0
40%

2
1,0
10%
12
6,75
67,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5
15%
8
2,5
15%
4
4,0
50%
3
2.0
20%
21
10
100%

Trường THCS ………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
Họ và tên :…………………………………. SỐ HỌC LỚP 6. Năm học: 2011 – 2012
Lớp : …… (Lớp chọn)

Điểm :
Lời phê của giáo viên

ĐỀ:
A/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm )
Câu 1: (1,5 điểm) Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp:
Khẳng định
Đúng
Sai

1) Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.

2) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.

3) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

4) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

5) Tổng của một số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên âm.

6) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương.

Câu 2 : (1,5 điểm) Điền dấu “X” vào ô vuông ở sau khẳng định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.