KT tiết 97 đầy đủ MTmới- ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT tiết 97 đầy đủ MTmới- ĐA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 97: KIỂM TRA 1 TIẾT
(Môn: Số học lớp 6)
I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN trong chương trình môn số học lớp 6 sau khi HS học xong phần phân số, các phép tính về phân số, cụ thể:
1. Học sinh biết được các khái niệm về phân số, hai phân số bằng nhau, hỗn số, số thập phân, phần trăm.
2. Học sinh vận dụng được tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số, so sánh phân số, thực hiện cá pháp tính vè phân số.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
– Hình thức: Kết hợp TL + TNKQ
– HS làm bài 45 phút trên lớp.
III. MA TRẬN
Cấp độ
Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Phân số. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số
Biết khái niệm phân số, hai phân số bằng hau
Tìm các phân số bằng nhau dựa vào tính chất cơ bản của phân số
Rút gọn và so sánh phân số

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%
1
0,5
5%

1
0,5
5%
1
1
10%
2
1
10%

5
3
= 30%

2. Các phép tính về phân số

Hiểu cách thực hiện các phép tính về p.số
Làm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%

2
1
10%
1
1
10%

2
2
20%

5
4
=40%

3. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hiểu cách thực hiện các phép tính về STP

Vận dụng kiến thức giải bài toán thực tế

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%

1
1
10%

1
2
20%
2
3
=30%

TS câu
TS điểm
Tỷ lệ %
1
0,5
5%
6
4,5
45%
5
5
50%
12
10

IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng
Câu 1: Hai phân số và bằng nhau khi và chỉ khi:
A. a.b = c.d
B. a.d = b.c
C. a.c = b.d
D. a+d = c+d

Câu 2: Rút gọn phân số được phân số tối giản là:
A.
B.
C.
D.

Câu 3: Phân số bằng phân số:
A.
B.
C.
D.

Câu 4: Phân số lớn hơn là:
A.
B.
C.
D.

Câu 5: Kết quả của phép tính là:
A.
B.
C. 1
D.

Câu 6: Kết quả của phép tính là:
A.
B.
C.
D. 2

Phần II: Trắc nghiệm tự luận (7 điểm)
1: Thực hiện các phép tính:

0,25 : (10,3 – 9,8) –
2: Tìm số nguyên x biết:
a) b)
Bài 3: Để đi từ nhà đến trường, An đi hết giờ với vận tốc km/h.
a) Tính quãng đường từ nhà đến trường.
Nếu đi với vận tốc km/h thì An đi hết bao nhiêu lâu mới tới trường?

V. HƯỚNG DẪN CHẤM, THANG ĐIỂM

Phần I: (3 điểm) Mỗi ý chọn đúng được 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp á

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.