kt tiet 68 – so nguyen – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về kt tiet 68 – so nguyen, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : THCS Tôn Thất Thuyết
Lớp : ……… Môn : Toán Thời gian : 45’
Họ và tên : …………………. ……. Mã đề : Đề chẳn
Ngày kiểm tra : Ngày trả bài:
Điểm
Lời phê của giáo viên

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái câu em lựa chọn là đúng nhất ?
Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào sai?
A. -8 N B. N Z C. 5 Z D. -2 Z
Câu 2: Tập hợp số nguyên nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần?
A. 2; -17; 5; 1; -2; 0 B. -2; -17; 0; 1; 2; 5
C. 0; 1; -2; 2; 5; -17 C. -17; -2; 0; 1; 2; 5
Câu 3: Biểu thức (-2)5 bằng:
A. -10 B. 10 C. 32 D. -32
Câu 4: Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức số: 8 – ( 3 – 5 + 48) là:
A. 8 – 3 -5 +48 B. 8 – 3 +5- 48
C. 8 – 3 +5 +48 D.8 + 3 -5 +48
Câu 5: | 30 | bằng :
A. -30 B. 30 C. D. Một đáp án khác
Câu 6: – 3 – 8 bằng :
A. 5 B. 24 C. -11 D. -5
Câu 7: Trong tập số nguyên Z phép tính nào sau đây sai:
A. (-21).(-11) = 231 B. 27.2 = 54
C. (-7).9 = – 63 D. (-33).(-6) = – 198
Câu 8: Kết quả đúng của phép tính: 8 – ( 3 -5 + 48) là:
A. 48 B. 58 C. -38 D. 54
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1 (1.5 đ)Tính :
a) ( -47 ) + ( -53 ) =
(-2 – 4 ) . (-2 + 6 ) =
Câu 2. (1.5 đ)Tính:
a) 5.(-78 + 28) =
b) 25.(- 124) + 124. 25 =
Câu 3 (3 đ) Tìm x Z biết :
a. x – 5 = (8 – 10) b. x – 2 = 8
c. |x – 3| = 7 d. 2. |x – 1| = -7 – 21

Trường : THCS Tôn Thất Thuyết
Lớp : ……… Môn : Toán Thời gian : 45’
Họ và tên : …………………. ……. Mã đề : Đề lẻ
Ngày kiểm tra : Ngày trả bài:
Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề : PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái câu em lựa chọn là đúng nhất ?
Câu 1: 1. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào sai?
A. 5 Z B. -2 Z C. -8 N D. N Z
Câu 2: Tập hợp số nguyên nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần?
A. 2; -17; 5; 1; -2; 0 B. -2; -17; 0; 1; 2; 5
C. 0; 1; -2; 2; 5; -17 D. -17; -2; 0; 1; 2; 5
Câu 3. Số đối của -20 là :
A. -20 B. 20 C. 2 D. Một kết quả khác
Câu 4. – 3 – 8 bằng :
A. 5 B. 24 C. -11 D. -5
Câu 5. Biểu thức (-2)4 bằng:
A. 8 B. -8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.