KT tiết 54 Hình 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT tiết 54 Hình 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn viết Xuân Năm học: 2009 -2010
Lớp : 8 / … KIỂM TRA 1 Tuần 28 – Tiết 54
Họ tên HS:……………………………………………………………………………… Môn: Hình 8 GVBM: Trần Thị Lệ Thủy

Điểm

Lời phê

Đề:
I/ Trắc nghiệm: (2đ)
Câu 1: (1đ) Điền vào chỗ trống để hoàn thiện kiến thức
a. (ABC và (DEF có và Thì (ABC đồng dạng (DEF (g-g)
b. (ABC và (DEF có và Thì (ABC đồng dạng (DEF (c-g-c)
Câu 2: : (1điểm). Câu nào đúng, câu nào sai ? Đánh dấu (() vào ô thích hợp :
Câu
Đ
S

1. Nếu hai tam giác vuông có 1 góc nhọn tương ứng bằng nhau thì đồng dạng với nhau

2. ( ABC có AB = 4cm, BC = 6cm, AC = 5cm. ( MNP có MN = 3cm,
NP = 2,5cm, PM = 2 thì

3. Nếu (ABC (DEF với tỉ số đồng dạng là và (DEF (MNP với tỉ số đồng dạng thì (ABC (MNP với tỉ số đồng dạng

4. Nếu (ABC (DEF với tỉ số đồng dạng là k Thì tỉ số 2 đường cao của 2 tam giác đó bằng k2

II/ Tự luận : (8đ)
Câu 3 : (3điểm). Cho (ABC, kẻ các đường cao AH và CI.
a) Chứng minh (IBC (HBA
b) Chứng minh: BI.BA = BH.BC

Câu 4 : (5điểm). Cho (MNP (= 900) có MN = 6cm, MP = 8cm. Tia phân giác của góc
M cắt cạnh NP tại I. Từ I kẻ IK vuông góc với MP (K ( MP).
Tính độ dài các đoạn thẳng PI và IK
Tính diện tích của các tam giác MNI và MPI.

Bàilàm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN HÌNH 8
I/ Trắc nghiệm: (2đ)
Câu 1: (1đ) Điền đúng mỗi chỗ trống được 0,5đ
a. (ABC và (DEF có và Thì (ABC đồng dạng (DEF (g-g)
b. (ABC và (DEF có và Thì (ABC đồng dạng (DEF (c-g-c)
Câu 2: : (1điểm). Đánh dấu X đúng mỗi câu được 0,25đ :
Câu
Đ
S

1. Nếu hai tam giác vuông có 1 góc nhọn tương ứng bằng nhau thì đồng dạng với nhau
X

2. ( ABC có AB = 4cm, BC = 6cm, AC = 5cm. ( MNP có MN = 3cm,
NP = 2,5cm, PM = 2 thì

X

3. Nếu (ABC (DEF với tỉ số đồng dạng là và (DEF (MNP với tỉ số đồng dạng thì (ABC (MNP với tỉ số đồng dạng
X

4. Nếu (ABC (DEF với tỉ số đồng dạng là k Thì tỉ 2 đường cao của 2 tam giác đó bằng k2

X

II/ Tự luận : (8đ)
Câu 3 : (3điểm)
Hình vẽ đúng a) Xét (IBC và (HBA có : chung
(0,5đ) Vậy : (IBC (HBA (1đ)
b) Từ (IBC (HBA
=> ( 0,75đ) => BI.BA = BH.BC (0,75đ)

Câu 4 : (5điểm)
N Hình vẽ đúng : (0,5đ) (0,5đ)
a/ Ta có: NP2 = MN2 + MP2 = 62+82 = 36+64=100=102 => NP = 10 (cm)
I Mà MI là phân giác góc M . Do đó

8
Vậy: (cm) (1đ)
Đồng thời :IK // MN (vì cùng vuông góc với MP ) . Nên (KPI (MPN (0,5đ)(cm) (0,5đ)
b/ SMPI = IK.MP = (cm2) (1đ)
SMNI = SMNP ( SMPI
= 24 ( = (cm2) (1đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.