KT tiet 36 dai 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT tiet 36 dai 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK
TRƯỜNG PT DTNT CƯ KUIN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TIẾT 36 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN: ĐẠI SỐ LỚP: 8
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề )

ĐỀ BÀI:
Câu 1: (1,5 điểm) Các phân thức sau có bằng nhau không ? Vì sao ?
a) và b) và
Câu 2: (1,5 điểm). Rút gọn phân thức:

Câu 3: (4 điểm). Thực hiện các phép tính:
a)
b)
c)
Câu 4: (3,0 điểm). Cho biểu thức
a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác .
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
—HẾT—

SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK
TRƯỜNG PTDTNT CƯ KUIN

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TIẾT 36 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: ĐẠI SỐ. Lớp: 8
Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
( 1,5 điểm)
a) = Vì (x+1).(x-1) = (x2 -1).1 b) không bằng Vì 3.(x2 – 4)(x+ 2)(x- 2)
0,75 đ

0,75 đ

Câu 2
( 1,5 điểm)

0.75 đ

0,75 đ

Câu 3
( 4,0 điểm)
a)
b) =
c)

1,0 đ

1,0 đ

0,5 đ

1,5 đ

Câu 4
( 3,0 điểm)
Biểu thức A xác khi

0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ

Biểu thức A nhận giá trị nguyên khi
Ư
0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

0,25 đ

x + 1
1
– 1
2
– 2

x
0
– 2
1
– 3

Vì nên

—HẾT—

Hỏi và đáp