KT tiết 22 đại 7(Ma trận+Đề+đáp án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT tiết 22 đại 7(Ma trận+Đề+đáp án), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 22: Kiểm tra chương 1
I. mục tiêu
+ Thu thập thông tin để đánh giá xem HS có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương trình học tiếp theo
1. Kiến thức: Học sinh được hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của chương I về các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau, khái niệm về số vô tỉ, số thực, căn bậc hai của một số không âm.
2. Kĩ năng: Học sinh được củng cố và rèn luyện kĩ năng vận dụng tính giá trị tuyệt đối; các phép toán, vận dụng các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau vào bài tập
Rèn luyện khả năng suy đoán và phân tích.
3. Thái độ: Tự giác, cẩn thận, tích cực và yêu thích môn học.

II. MA TRẬN

Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
KQ
TL
TNKQ
TL

Số hữu tỉ
Nhận biết được số hữu tỉ

Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.

Vận dụng các phép tính tìm được x

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
1,0

2
2,5
Số câu 4
4,0 điểm
=40%

Lũy thừa

Hiểu công thức về lũy thừa

Tính được giá trị của biểu thức

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
1,0

1
1,0
Số câu 3
2,0điểm
=20%

Tỉ lệ thức
Nhận biết tính chất tỉ lệ thức

Nắm vững tính chất tỉ lệ thức

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
0,5

Số câu 2
1,0 điểm
=10%

T/c của dãy tỉ số bằng nhau,
Căn bậc hai.

Nắm vững về căn bậc hai
Vận dụng dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5
1
2,5

Số câu 2
3,0điểm
=30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%
6
5,5
55%
3
3,5
35%
11
10
100%

III; đề bài
I/ Trắc nghiệm: ( 3điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng:
Câu 1: Từ đẳng thức a . d = b . c , ta lập được tỉ lệ thức đúng nào dưới đây:
A. B.
C. D.
Câu 2: Từ tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 ,ta tìm được giá trị của x là:
A. B. C. 20 D. 2
Câu 3: Cho ,tìm giá trị đúng của x trong các câu sau:
A. B. C. D.
Câu 4: Câu nào sau đây đúng?
A. -1,5 Z B. C. N Q D.
Câu 5: Cho ,tìm giá trị đúng của x trong các câu sau:
A. B. C. D.
Câu 6: Kết quả đúng của phép tính – 0,5 là:
A. – 0,2 B. Chỉ có câu A là sai C. – 0,59 D. – 0,8

II/ Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: Thực hiện phép tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.