kt tet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về kt tet, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài1. Tìm x biết:
(3x -12( 9-6 e)

Bài 2 Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 8,hàng 10, hàng 15 đều thừa 3 chiến
sĩ. Biết rằng số người của đơn vị trong khoảng từ 1000 đến 1200 chiến sĩ.
Hỏi đơn vị có bao nhiêu người?
Bài 3 Rút gọn các phân số sau: a)
Bài 4. Cho tia Ox. Trên tia Ox lấy điểm A và điểm B sao cho OA = 6 cm,
OB = 3 cm.
a) Điểm B có nằm giữa hai điểm O và A không? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng OA không? Vì sao?
Bài 5.Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy
và Ot sao cho góc xOy = 300 ,góc xOt = 700.
a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc yOt.
Bài 6
Tìm n N sao cho: n + 5 n + 1
Bài 7 . Tính
1/ 68.37 +63.68-15:3
2/ 4.52 -81:32
3/ 30: 355-(135+37.5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.