KT T7 mã A – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT T7 mã A, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN
TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
kiểm tra CHƯƠNG I
Môn: ĐẠI SỐ 7 (Thời gian )
(22 theo PPCT)
Năm học 2014 – 2015
BÀI KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 7
I/ Ma trận đề :
Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
So sánh được các số hữu tỉ đơn giản, cộng được hai số hữu tỉ đơn giản

Vận dụng được các tính chất để tính nhanh được kết quả

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

1

10 %

3

20 %

GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Áp dụng được quy tắc nhân hai số thập phân, qui tắc GTTĐ

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5đ
5%
2

10%

3
1,5đ
15 %

Lũy thừa của một số hữu tỉ
Nắm được quy tắc của lũy thừa

Áp dụng được quy tắc của lũy thừa để tính được kết quả chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

1
0,5đ
5%
1

10%

4
2,5đ
25 %

Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau

Vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau để tìm chính xác các giá trị
Biết suy luận biến đổi để áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

10 %
1

20 %

Làm tròn số, căn bậc hai
Hiểu được khái niệm về căn bậc hai
Nắm được quy tắc làm tròn số và làm tròn số một cách chính xác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5 %

2
1đ 10%

1
0.5đ
5 %

4

20 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5đ
25%

3
1,5đ
15%
2

10%
2

10%
2

20%

1

20%
15
10đ
100%

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả làm tròn số 0,999 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 0,10 ; B. 0,910 ; C. 0, 99 ; D. 1
Câu 2: Kết quả của phép tính 23.23 bằng:
A. 43 ; B. 29 ; C. 46 ; D. 49 ;
Câu 3: Kết quả của phép tính là :
A. 1 B. -0,1 C. 0,01 D. 0,1
Câu 4: Kết quả của phép tính là :
A. 1 B. C. 0 D. –
Câu 5: Trong các số hữu tỉ: số hữu tỉ lớn nhất là:
A. B. 0 C. D.
Câu 6: bằng:
A. 2 ; B. 4 ; C. 16 ; D. – 2
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1 : () Hãy điền dấu X vào ô đúng , sai
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

A
Nếu thì a . d = b . c ( b

B
Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi số thập phân hữu hạn hay thập phân vô hạn tuần hoàn

C
Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho a2 = x

D
Số vô tỉ là số viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Câu 2. (2 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.