KT T7-II mã A – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT T7-II mã A, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN
TRƯỜNG THCS TÂN DÂN .
kiểm tra CHƯƠNG II
Môn: ĐẠI SỐ 7 (Thời gian )
(33 theo PPCT)
Năm học 2014 – 2015
I – MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
-Chỉ ra được hệ số tỉ lệ khi cho hai đại lượng tỉ lệ thuận
-Biết cách tìm hệ số tỉ lệ của hai đại lượng

-Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia phần tỉ lệ.
-Vận dụng được tính tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để chứng minh đẳng thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0
20%

1
2,5 đ
25%
1
1,0 đ
10%
4
5,5
55%

2. Hàm số
Biết tìm giá trị của biến số khi biết giá trị của hàm số
Hiểu được sự khác nhau giữa các kí hiệu f(x), f(a) (với a là một số cụ thể)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
1,5
15%

2
2,0
20%

3.Đồ thị

-Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y=a.x(a0)
Xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,0 đ
20%
1
0,5 đ
5%

2
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
2,5đ
25%
2
3,5đ
35%
2
3,0 đ
30%
1
1,0 đ
10%
8
10đ
100%

II – ĐỀ BÀI:

Câu 1 (2 đ).
Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 2
a) Viết công thức liên hệ giữa y và x
b) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số nào? Viết công thức liên hệ giữa x và y
Câu 2 (2,5đ). Hai thanh chì đồng chất có thể tích lần lượt là 12cm và 17 cm. Tính khối lượng của mỗi thanh, biết rằng tổng khối lượng của hai thanh bằng 327,7 g.
Câu 3 (2,5đ). Cho hàm số y=-2x
a) Vẽ đồ thị hàm số trên.
b) Điểm M(2;4) có thuộc đồ thị hàm số trên hay không? Vì sao?
Câu 4 (2đ). Cho hàm số y = f(x) = 2x-3
a) Tính f(2), f(), f(0).
b) Tìm x biết f(x) = 5.
Câu 5 (1đ). Cho Chứng minh rằng :

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 45’ TIẾT 33 MÃ ĐỀ A1

Câu
Đáp án
Biểu điểm

1(2,0đ)
a) Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 2 nên y=2x
b) Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 2 nên x tỉ lệ thuận với y theo hệ số 1/2.
Vậy x
0,5
1,0

0,5

2(2,5đ)

+Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là m và m (g).
+Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên
+Theo tính chất của dãy tỉ số b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.