KT SỒ HỌC (MỚI) Đ5 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT SỒ HỌC (MỚI) Đ5, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN SỐ HỌC
(((
ĐỀ
A/ TRẮC NGHIỆM:(5 đ)
1/ Câu nào sau đây sai?
A/ Tích của 2 số nguyên âm là một số nguyên dương
B/ Tổng của 2 số đối nhau là 0
C/ Số 0 không phải là số nguyên
2/ Kết quả của phép tính 2004-4008-6012 là :
A/ -2004 B/ -4008 C/ -6012 D/ -8016
3/ Tính giá trị của biểu thức:
x.(x+1).(x+2).(x+3) với x= -2.Kết quả là:
A/ 0 B/ -1 C/ 2 D/ -2
4/ Tìm số nguyên x, biết
A/ x= -2 B/ x=2 C/ x= -2 hay x=2 D/ Một kết quả khác
5/ Kết quả nào sau đây đúng?
A/ (-5).6 > (-6).(-5) B/ (-3).22 > (-3)2.(-2)
C/ 6= -3 D/ Không có câu nào đúng
6/ Số 12 có bao nhiêu ước số nguyên ?
A/ 5 B/ 6 C/ 12 D/ 24
7/ Tìm xZ, biết 2-(12-16)=x-(2-12)
A/ x= -4 B/ x= -6 C/ x= -2 D/ x= -10
8/ Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -2;-4;0;-3
A/ -2< -3< -4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.