KT SỐ HỌC (MỚI) Đ1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT SỐ HỌC (MỚI) Đ1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tân Dương
Lớp:
Họ và tên:
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: SỐ HỌC

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ
A/TRẮC NGHIỆM: (4đ)
Chọn câu đúng
1/a11: a5 bằng
A.a16 B.a55 C.a6 D.a5 2/ 36.3.32 bằng
A.39 B.38 C.37 D.35 3/ Cho A=3;5;7, B=1;2;3;4;5;6;7
A.A=B B. C. D. Cả 3 đều sai
4/ Cho các số 425; 432;327;150
A.Các số 425 và 150 chia hết cho 5
B.Các số 327và 432 chia hết cho 9
C.Các số 425,432 chia hết cho 2
D.Các số 150,327,425 chia hết cho 3
5/Dùng các chữ số 4;2;3;0 ghép thành số có 3 chữ số vừa chia hết cho 9, vừa chia hết cho 2 là
A. 234 B.432 C.342 D. Cả 3 đều đúng
6/ Số 653 chia cho 3 dư là
A.3 B.2 C.1 D.0
Điền vào chỗ trống
7/ Số nguyên tố chẵn duy nhất là…
8/ Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có…
B.TỰ LUẬN: (6đ)
1/Thực hiện phép tính
a/ 8.33-2.52 b/ 32.76+24.32
2/ Tìm số tự nhiên x, biết:
a/ 2x-18=22.32
b/ (x-3)+25=26
3/ Tháng này lớp của Minh được xếp thứ nhất nên được thưởng 2 gói kẹo và 3 gói bánh. Số kẹo mỗi gói là 30 cái, số bánh mỗi gói là 45 cái. Để chia đều số kẹo bánh thành từng phần nhỏ làm phần thưởng cho đố vui để học cuối tuần sao cho số bánh kẹo được chia thành nhiều phần nhất, hỏi chia được mấy phần?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.