KT SO HOC 6 TIET 94 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT SO HOC 6 TIET 94, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA (1 TIẾT) MÔN SỐ HỌC 6
TIẾT PPCT 94

I. MỤC TIÊU:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức và kỷ năng trong chương 3, số học lớp 6.
Đặc biệt là kỷ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập cụ thể.
II. MA TRẬN KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1 Phân số
– Phân số bằng nhau.
T/c cơ bản phân số
Rút gọn phân số , phân số tối giản
Quy đồng mẫu số nhiều phân số
So sánh phân số
Biết khái niệm về phân số.
Biết k/n hai phân số bằng nhau.

Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số, trong tính toán với phân số.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
2,0

1
1,0

2
3,0 điểm= 30%

2 Các phép tính về phân số

Làm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản.
Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,0
2
1,5

3
3 điểm= 30%

3. Hỗn số. số thập phân. phần trăm

Biết khái niệm về hổn số, số thập phân, phần trăm.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

3
1,5 điểm= 15%

4. Ba bài toán cơ bản về phân số

-Biết tìm giá trị phân số của một số cho trước .
– Biết tìm một số khi biết giá trị của một phân số của nó.
– Biết tìm tỉ số của hai số
– Giải được các bài tập thuộc ba dạng toán cơ bản về phân số

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
2
1
1,0
1
2,0 điểm= 20%

5. Biểu đồ phần trăm

Vẽ được biểu đồ phần trăm dưới dạng cột, ô vuông.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,0

1
1,5 điểm= 15%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
2
2,5 25%
1
1,0 20 %
6
5,5 55%
1
1,0 10%
10
10 điểm

BÀI KIỂM TRA (1 TIẾT)
Họ và tên: …………………………. Thứ ngày tháng năm 2012
Lớp:……….. Môn: Số Học 6

Điểm
Lời phê của Thầy giáo:

ĐỀ RA
Câu 1: (2 điểm) Nêu khái niệm hai phân số bằng nhau? Cho 2 ví dụ.

Câu 2: (3 điểm) Tính?
a.
b.
c.
Câu 3: ( 1 điểm) Tìm x, biết:
Câu 4: (2,5 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh, trong đó số học sinh thích đá bóng, 30% thích đá cầu, số còn lại thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, đá cầu, bóng chuyền?

Câu 5: (1,5 điểm) Để trộn bê tông, người ta trộn một tạ xi măng, hai tạ cát, sáu tạ sỏi.
Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông?
Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó.

BÀI LÀM

ĐÁP ÁN:

Câu
Nội dung
Điểm

1
Nêu đúng khái niệm
Lấy đúng 2 VD
1
1

2
a) =2
b) =
= …..=
c) =
=
1

0,25

0,75
0,5

0,5

3

3x =
x =2/3

0,5

0,5

4
Số học sinh thích chơi đá bóng là:
40.2/5=16(em)
Số học sinh thích chơi đá cầu là:
40.30/100=12(em)
Số học sinh thích chơi bong chuyền là:
40-(16+12)=12(em)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.