kt so hoc 6 – chuong phan so – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kt so hoc 6 – chuong phan so, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA – MÔN: SỐ HỌC – Thời gian: 45’
Họ và tên HS: ………………………………………………… Lớp: ………….
Ngày kiểm tra: ……………… Ngày trả bài: …………………….
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Lời phê của thầy giáo

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ )
Câu 1: Số nghịch đảo của số là:
A. -2; B. ; C. 2; D.
Câu 2: Kết quả của phép tính: là:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ trống ở đẳng thức: là:
A. -1; B. 1; C. -2; D. 2
Câu 4: Tính nhanh: ta được:
A. ; B. -1; C. 1; D.
Câu 5: Rút gọn phân số: , ta được:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 6: Viết hỗn số: dưới dạng phân số, ta được:
A. ; B. ; C. ; D.
PHẦN TỰ LUẬN ( 7đ )
Câu 1. (2,5đ). Tính
a. ; b. ; c.
Câu 2. (1đ). So sánh
a. và ; b. và
Câu 3. (1,5đ). Tìm x, y biết:
a. b.
Câu 4. (1đ). Điền số thích hợp vào chỗ (….):
Câu 5. (1đ). Lúc 6h 30’, An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h và đến trường vào lúc 7h cùng ngày. Tính vận tốc khi An đi từ trường về nhà, biết rằng khi về, An đi hết 20 phút.

BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp