KT số 6 tiet 18(MT-ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT số 6 tiet 18(MT-ĐA), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

S:
G:
Tuần Tiết 18: KIỂM TRA

I – MỤC TIÊU:
Kiến thức: HS được kiểm tra Mọi kiến thức đã học về :
+ Tập hợp, phần tử của tập hợp, tính giá trị của biểu thức, tìm số chua biết
+ Các bài tập tính nhanh, tính nhẩm
Kỹ năng: Kiểm tra kĩ năng vận dụng linh hoạt các tính chất của các phép tính
Thái độ: Có ý thức tự giác, trình bày sạch sẽ.
II – CHUẨN BỊ:
+ GV: Ra đề, phô tô đề kiểm tra
+ HS: Ôn tập kiến thức đã học để kiểm tra..
III – CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
Ổn định: KTSS
Phát đề kiểm tra:
Nội dung đề:
Ma trận:

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Bậc thấp
Bậc cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Kiến thức về tập hợp
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

1,5

4

3,0

Các phép toán trong N
1

0,5

1
0,75

1

0,75

1

0,75
4

2,75

Các bài toán tìm x trong N

2

1,0

2

1,0

4

2,0

Các bài toán về lũy thừa

1

0,5

1

0,75

1

1,0
3

2,25

Tổng

2

1,0
1

0,5
3

1,0
3

3,25

4

2,5

2
1,75
15

10

Đề bài:
I.Trắc nghiệm: (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cho tập hợp X = . Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2: Tập hợp Y = . Số phần tử của Y là :
A. 7; B. 8; C. 9; D. 10.
Câu 3: Kết quả của biểu thức 16 + 83 + 84 + 7 là :
A. 100; B. 190; C. 200; D. 290.
Câu 4: Tích 34 . 35 được viết gọn là :
A. 320 ; B. 620 ; C. 39 ; D. 920 .
II.Tự luận: (8 điểm)
Câu 7: ( 2 đ)Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20 :
Chỉ ra 2 cách viết tập hợp A?
Tập hợp B gồm các số tự nhiên x chẵn và 13 < x < 20. Tập hợp B là tập hợp gì của tập hợp A, kí hiệu như thế nào ?
Câu 8: (3 đ)Tính bằng cách hợp lí nhất:
27. 62 + 27 . 38
2 . 32 + 4 . 33
1972 – ( 368 + 972)
1 + 3 + 5 + …………. + 99
Câu 9: ( 2 đ)Tìm x biết :
x + 37= 50
2.x – 3 = 11
( 2 + x ) : 5 = 6
2 + x : 5 = 6
Câu 10: ( 1 đ) So sánh
a) và b) và

Đáp án và biểu điểm:
Trắc nghiệm
Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4

Chọn
A
D
B
C

Tự luận

Câu
Nội dung
Điểm

1
a) – Liệt kê các phần tử:
A = 14; 15; 16; 17; 18; 19
Chỉ ra tính chất đặc trưng
A = xN/ 13 < x < 20
b) Tập hợp B là tập con của tập hợp A
Kí hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.