KT SO 6 CHUONG I (4DE) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về KT SO 6 CHUONG I (4DE), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 13 Tiết : 39
KIỂM TRA CHƯƠNG I

MỤC TIÊU:
Kiểm tra mức độ nắm kiến thức của học sinh về : Tính chất chia hết của một tổng cho một số; dấu hiệu chia hết chò;3;5;9; số nguyên tố, hợp số; BCNN, U7CLN.
Kiểm tra kỹ năng vận dụng tính nhanh, tính nhẩm, giải các bài toán tìm x, phân tích một số ra thừa số nguyên tố , toán về tìm ƯCLN, BCNN.
Thái độ tự giác, trung thực, tự lập, tư duy sáng tạo, linh hoạt.
CHUẨN BỊ: GV chuẩn bị đề kiểm tra trên giấy (2 đề)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Dấu hiệu chia hết
1.1
0,5

Bài 1b
1

1,5

2. Số nguyên tố. Hợp số
2.3;4
0,5

0,5

2. Thực hiện phép tính

Bài 3
1,25

1,25

3. Tìm số tự nhiên x

Bài 2
1,25

1,25

4. Toán về tìm ước, ƯCLN, BCNN.
Bài1.2;3;4

1,5

Bài 1a

1

Bài 4

1,5

4

5. Tính chất chia hết của một tổng cho một số
2.1;2

0,5

Bài 5

1

1,5

Tổng số bài
2

1

4
7

Tổng số điểm
3,0

2,0

5,0
10,0

ĐỀ KIỂM TRA:(lưu hồ sơ)
THỐNG KÊ ĐIỂM – RÚT KINH NGHIỆM:

Lớp
Sỉ số
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém

6/1

6/2

6/3

Trường THCS Trần Quốc Toản
Lớp: 6
Họ và tên:
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn : Toán
Điểm:

————————————————–

Lời phê:

Đề 1:
I . Trắc nghiệm : (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
1/ Chọn số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2.
A. 1990 B. 1924 C. 5050 D. 1505
2/ Số 16 có mấy ước số?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
3/ ƯCLN (16,80,32) là :
A. 16 B. 8 C. 90 D. 150
4/ BCNN (12,15,60) là :
A. 240 B. 180 C. 60 D. 360
Câu 2: Điền dấu “x” vào ô thích hợp: (1 điểm)

Câu
Đúng
Sai

1. Nếu tổng của hai số chia hết cho 4 và một trong hai số đó chia hết cho 4 thì số còn lại chia hết cho 4.

2. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 3 thì tổng không chia hết cho 3

3. Số chia hết cho 2 là hợp số

4. Số nguyên tố lớn hơn 2 là số lẻ

II . Tự luận : ( 7 điểm )
Bài 1 : ( 2điểm)
Tìm tất cả các ước của 18.
Tìm * để số chia hết cho 3 và 9
Bài 2 : Tìm số tự nhiên x biết : (1,25 điểm)
a) 3.(x + 1) = 66
b) 2x – 138 = 23 . 32
Bài 3 : Thực hiện phép tính : (1,25 điểm)
a) 3. 23 + 18 : 32
b) ( 39.42 – 37.42 ) : 42
Bài 4 🙁 1,5 điểm)
Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan biết rằng: nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe đều không dư một ai.
Bài 5 : (1điểm)
Khi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.