KT số 2 hình 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT số 2 hình 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA số 2
TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC MÔN HÌNH HỌC– LỚP 7
Năm học: 2016 – 2017
Tên Chủ đề
(ĐS 7 – chương IV)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1- Tổng ba góc của tam giác

– Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác.

– Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau.

– Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
0,5

1
1,0

3
2,0 điểm= 20 %

2- Các dạng đặc biệt của tam giác

Biết các khái niệm tam giác cân, tam giác đều.

– Biết các tính chất của tam giác cân, tam giác đều.

– Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
0,5

3
4,0

5
5 điểm = 50%

3. Hai tam giác bằng nhau

– Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
5,0

2
3 điểm =305%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

2
1,
10%
2
1,
10%
4
6,0
60%

10
10,0
100%

PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ BÀI KIỂM TRA SỐ 2 MÔN HÌNH HỌC – LỚP 7
TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC Năm học: 2016 – 2017
Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học …………………………………………….Lớp
Điểm:………………………….Bằng chữ:…………………………………………………………………

I-Trắc nghiệm:(3 đ)
Câu 1 : Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:
A) 9 cm, 15cm, 13 cm
B) 6 cm, 13cm, 12 cm

C) 7 cm, 7cm, 10 cm
D) 8 cm, 15cm, 17 cm

Câu 2 : Góc đỉnh của một tam giác cân có góc ở đáy bằng 500 là :
A) 800
B) 400
C) 450
D) 500

Câu 3 : Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:
A) 19 cm, 18cm, 20 cm
B) 3 cm, 4cm, 5 cm

C) 20 cm, 21cm, 23 cm
D) 8 cm, 8cm, 12 cm

Câu 4 : Cho tam giác vuông ABC( = 900) có : AC = 7,5 cm, BC = 8,5 cm thì AB = ?
A) 4 cm
B) 5 cm
C) 6 cm
D) 5,5 cm

Câu 5 : Cho tam giác cân ABC ( AB = AC ) , biết . Tính ?
A) 300
B) 450
C) 500
D) 600

Câu 6 : Cho tam giác cân ABC ( AB = AC ) , biết . Tính = ?
A) = 300
B) = 400
C) = 500
D) = 600

II-Tự luận :
Câu 9 : (7đ)
Cho ABC có AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AH BC (HBC)
a) Chứng minh HB =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.