KT SH6 C3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về KT SH6 C3, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Trắc nghiệm: (3điểm)
Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?
A. B. C. D.
Câu 2: Số đối của số là:
B. C. D.
Câu 3: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng hỗn số?
A. B. C. D.
Câu 4: Số nghịch đảo của số là:
B. C. D.
Câu 5: Chỉ ra quy tắc đúng để chuyển hỗn số (với a, b, c nguyên dương) về dạng phân số:
B.
C. D.
Câu 6: Đâu là tính chất đúng của phân số?
A. B.
C. D.
Bài 2: Tính giá trị biểu thức: (4điểm)

Bài 3: Tìm x biết: (3điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.