KT I TIẾT chuong I Đ 9(MT_Đ_ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT I TIẾT chuong I Đ 9(MT_Đ_ĐA), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 8 / 10 / 2012
Tiết 17: KIỂM TRA CHƯƠNG I
A. MỤC TIÊU :
-Kiến thức: Kiểm tra đánh giá việc tiếp thu kiến thức và việc học tập của học sinh khi
học xong chương I về các chủ đề kiến thức(theo chuẩn kiến thức,kỹ năng)
-Kỷ năng : Kiểm tra kỷ năng làm bài của học sinh
– Thái độ: Nghiêm túc
B. CHUẨN BỊ: GV: đề kiểm tra
HS: kiến thức đã học
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I) Hình thức kiểm tra: 100% Tự luận.

Ma trận đề kiểm tra chương I . Tiết 18 . Đại số 9 .
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Khái niệm căn bậc hai
– Nhận biết được CBH, CBH số học
– Biết điều kiện đểxác định khi A 0
– Hiểu được hằng đẳng thức khi tính CBH của một số.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
3
2
20%
1
1
10%

4
3
30%

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai

– Hiểu được khai phương một tích và khai phương một thương.
– Vận dụng các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
– Vận các phép biến đổi đơn giản CBH để tính giá biểu thức.
– Vận dụng các phép biến đổi đơn giản CBH để tìm x.
– Tìm GTLN của biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %

3
3
30%
2
2
20%
1
1
1%
6
60%

3. Căn bậc ba

– Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:

1
1
10%

1
1
10%

T/số câu:
T/số điểm:
Tỉ lệ %
3
2
20%
5
5
50%
2
2
20%
1
1
10%
11câu
10 đ
100%

IV. Đáp án đề A :

Câu
Nội dung – Đáp án
Điểm

1
a) có nghĩa
0,75

b) có nghĩa
0,75

2
=
1,0

b)
=
1,0

c) = 3 – 4 – 2.2 = – 5
1.0

3
a) =
1,0

b) =
1,0

4

a) ĐKXĐ:
b)Rút gọn: P = =
0.5

1.0

c) Tìm được x = 100
1

5
ĐK: x1, =
Vậy MinA = 3 x = 2(t/m)
0,75

0,25

Trường THCS Nguyễn Hiền (CLC)
Họ và tên:………………………………….
Lớp 9/……..
KIỂM TRA I TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 9
Năm học:2012-2013

I. Đề bài: A
Câu 1:(1,5đ) Với giá trị nào của x thì các căn thức sau có nghĩa:
a) b)
Câu 2:(3,0điểm): Thực hiện phép tính:
a) b) c)
Câu 3:(2,0điểm): Rút gọn biểu thức:
b)
(x ≥ 1)
Câu 4:(2.5điểm): Cho biểu thức: P =
a) Nêu ĐKXĐ
b) Rút gọn P.
c) Tìm x để P ≤ 4
Câu 5: (1đ): Tìm GTNN của biểu thức sau: A =
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Nguyễn Hiền
Họ và tên:………………………………….
Lớp 9/……..
KIỂM TRA I TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 9
Năm học:2012-2013

I. Đề bài: B
Câu 1:(1,5đ) Với giá trị nào của x thì các căn thức sau có nghĩa:
a) b)
Câu

Hỏi và đáp