kt hoc kỳ oan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kt hoc kỳ oan 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục-đào tạo
tiền hải
đề kiểm tra học kì ii năm học 2009-2010
Môn: toán 6
(gian làm bài 90 phút)

Bài 1(2 điểm): Điền đúng (Đ), sai (S) thích hợp vào câu sau:
1) 2) 3) 4)
5) Hai góc có một cạnh chung thì kề nhau.
6) Góc 600 và góc 1200 là hai góc bù nhau.
7) Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy thì Oz nằm giữa Ox và Oy.
8) Tam giác là hình tạo bởi ba cạnh.
Bài 2 (1 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng:
1) Kết quả rút gọn của phân số đến tối giản là:
A. B. C. D.
2) Giá trị của biểu thức là:
A. B. C. D.
Bài 3 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức:
1) 2)
Bài 4 (2 điểm): Tìm x biết:
1) 2)
Bài 5 (2 điểm): Cho đường thẳng xy, O là một điểm nằm trên xy. Các tia Om và On cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox sao cho xOm = 300 , xOn = 600.
1) Chứng tỏ tia Om nằm giữa hai tia Ox và On.
2) Tính góc mOn.
3) Om có là tia phân giác của xOn không? Tại sao?
Bài 6 (1 điểm): Tìm cặp số nguyên dương (a;b) thoả mãn:

Hỏi và đáp