kt hoc ki 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về kt hoc ki 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT TP hoà bình Đề kiểm tra học kì II năm học 2009 – 2010
Trường THCS Võ Thị Sáu Môn: Toán lớp 7
( Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)
Bài 1: Tổng số điểm 4 môn thi của các học sinh trong một phòng thi được cho trong bảng dưới đây.

32
30
22
30
30
22
31
35

35
19
28
22
30
39
32
30

30
30
31
28
35
30
22
28

a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu? , số GT khác nhau của dấu hiệu ?
b/ Lập bảng tần số , vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
c/ Tính trung bình cộng của dấu hiệu , và tìm mốt
Giải :
Bài 2: Tính tích các đơn thức rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức đối với tập hợp các biến số (a, b, c là hằng)

Bài 3 Cho P(x) = x4 − 5x + 2×2 + 1 và Q(x) = 5x + x2+ 5+ x2+ x4 .
a. Tìm M(x) = P(x) + Q(x) .
b. Chứng tỏ M(x) không có nghiệm
Bài 4:
a) Tìm nghiệm của đa thức sau:
g(x) = -5x – .
b) Xác định hệ số m để các đa thức sau nhận 1 làm nghiệm.
mx2 + 2x + 8;
Bài 5 (2 điểm) Cho đa thức M = x2+ 5×4 − 3×3+ 4×2 + x4 +3×3 −x + 5
và đa thức N=x −5×3− 2×2−8×4+ 4×3−x+5.
a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến;
b. Tính M + N, M − N ;

Bài 6: Baøi taäp 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Từ D kẻ DE ( AB (E ( AB) và DF ( AC (F ( AC). Chứng minh rằng:
DE = DF.
( BDE = ( CDF.
c) AD là đường trung trực của BC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.